Sla menu over
 1. Tekening van raket die lanceert.

  Lancering glossy en website

  Bedrijf & Samenleving nu voor iedereen toegankelijk!

  Mooie lancering van onze nieuwe drempelvrije website! Deze is nu toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en motorische handicap, senioren, mensen met kleurenblindheid, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit is natuurlijk geweldig!

  Goed gekeurd en geïnspecteerd door Technobility, Wij dragen met trots nu het drempelvrije logo. Hopelijk volgen er snel meer bedrijven en organisaties, want iedereen telt mee!

  Mogelijk gemaakt door:
  Mo & Mo, Drempelvrij.nl en Oog voor Stijl

  Omslag van de glossy, titel: Bedrijf en Samenleving Haarlem en omgeving.

  De glossy van Bedrijf & Samenleving

  De medewerkers van B&S hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om alle onze projecten een heuse Glossy te beschrijven. Dank aan de schrijvers, de ontwerper en de coördinator die onze Glossy een geweldige uitstraling hebben gegeven, een uitstraling die past bij Bedrijf & Samenleving een stichting waar medewerkers, bedrijven en gemeente met veel enthousiasme en plezier met elkaar samenwerken.

  Binnenkort op onze website te bezichtigen.

  Blauw petje met de tekst Track the Talent.

  Track the talent van start gegaan

  Petje af voor de leerlingen van de Schakel tijdens Track the Talent Quiz

  De kick-off van Track the Talent voor 20 leerlingen van de Schakel voor praktijk onderwijs was een succes. Na vorig jaar is de quiz nog interactiever gemaakt door het spel-element: 'petje op petje af' erin te verwerken.

  Uiteraard coole petjes met Talent erop! Die ze ook allemaal wouden houden en meteen gingen dragen.

  Met Track the Talent gaan we met groepjes van 6 tot 10 leerlingen langs bij verschillende bedrijven om leerlingen zoveel mogelijk te laten snuffelen aan verschillende beroepen. Zo krijgen ze ideeën over waar ze stage kunnen gaan lopen of waar ze later misschien willen werken.

  Met de kick-off komen ze alvast een beetje in de sferen met een quiz waar vragen in staan over de bedrijven waar ze komende tijd heen gaan.

  Meer Informatie? Ga naar ons project: Track the Talent.

 2. Bedrijf en Samenleving

  Bedrijf en Samenleving heeft zich de afgelopen 10 jaren ontwikkeld tot een netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Bedrijf & Samenleving verbindt bedrijven en de samenleving door middel van projecten met een maatschappelijke meerwaarde. De focus ligt op de minder kansrijke groep in de samenleving, jong en oud!

  Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is een onderdeel van het bredere Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met MBO gaat het vooral om een concrete bijdrage die bedrijven leveren aan de lokale omgeving doormiddel van projecten en evenementen.

  Lees meer ...

  Video over Gilde Gezel

  Helaas wordt toegankelijke video niet ondersteund op alle browsers. Als u de video niet kunt bekijken of niet kunt bedienen met toetsenbord-navigatie, probeer het dan in een recente versie van Firefox, Chrome of Internet Explorer/Edge hoger dan versie 9.

  Bekijk de video op Youtube.

  Lees meer ...
  Marijke Aukema
  Marijke Aukema


  Marijke Aukema

  Haarlem een geweldige stad! Ik ben er niet geboren maar na 44 jaar voel ik me toch echt een Haarlemse mug! Het is al weer 10 jaar geleden dat Bedrijf & Samenleving samen met ondernemend Haarlem is opgericht. Samen organiseren wij evenementen en projecten in maatschappelijk betrokkenheid.

  Lees meer ...
  Jos Wienen
  Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en Beschermheer van de stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem.

  Jos Wienen

  In onze regio zetten Ondernemers zich in om hun stad of dorp nog leefbaarder te maken. Zij tonen hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid en ook werknemers raken hierdoor geïnspireerd. Daarbij speelt de Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken een belangrijke rol.

  Lees meer ...
  Detail van stoomtrein wielen
  Foto: David Dylan

  MBO in historisch perspectief!

  Bedrijf&Samenleving Uw intermediair in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

   

  Het feit dat bedrijven actief zijn in hun maatschappelijke omgeving is geen nieuw verschijnsel. Sinds de industriële revolutie zijn ondernemers zich meer gaan bekommeren om de gezondheid, huisvesting en scholing van hun werknemers. In tal van regio’s zijn er zo nauwe banden ontstaan met met grote industriële bedrijven zoals Philips en Hoogovens. Bedrijven zagen steeds meer in dat een positief welbehagen van de medewerkers en hun familie ten goede kwam aan de inzet en resultaten op het werk. De bedrijfseconomische en sociale belangen liepen parallel. Bedrijven en omgeving maakten als het ware samen een organische groei door.

  Lees meer ...
 3. Meerwaarde voor bedrijven

  Vormgeven eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid / Uitbreiding netwerk / Grotere naamsbekendheid / Onderscheiding van concurrenten / Strategische samenwerking met externe partijen / Voedingsbodem voor nieuwe producten en/of diensten / Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers / Toegang tot nieuwe markten en – kennis / Inspireren en motiveren van medewerkers / Waardering door de omgeving: de samenleving doet een appèl op het bedrijfsleven om zich maatschappelijk in te zetten.

  Onderzoek van CSR Europe toont aan dat 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

  Meerwaarde voor werknemers

  Trots dat hun werkgever zich inzet voor de samenleving / Persoonlijke betrokkenheid door de inzet voor anderen / Meer mens dan werknemer / Persoonlijke ontwikkeling door het toepassen van de competenties in een andere context / Talentontwikkeling / Zingeving / Nieuwe ontmoetingen door netwerken / Doorbreken van routine / Blikverruiming / Inspiratie en plezier.

  Meerwaarde voor Maatschappelijke organisatie

  Maatschappelijke activiteiten versterken teambuilding en versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers / Meer promotie voor eigen doel / Toegang tot nieuwe netwerken, vrijwilligers en middelen / Kennisoverdracht.

 4. Een groep mensen staat voor een kantoorgebouw.

  Werknemers-vrijwilligers-dagen

  Bij MSD mogen werknemers jaarlijks onder werktijd vrijwilligerswerk te doen en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Waarom kiezen steeds meer teams voor deze vorm van teambuilding? Het antwoord is simpel; het levert de deelnemers veel op. Je inzetten voor de lokale omgeving bevordert de teamgeest en geeft gewoon een goed gevoel.

  Bedrijf & Samenleving faciliteert het ‘Handen uit de Mouwenproject’ bij MSD en houdt daarbij rekening met de teamdoelen binnen de organisatie. De teams die meegedaan hebben, zijn allemaal enthousiast: “Nu we een paar dagen samen hebben geklust, kijk ik op een andere manier naar mijn collega’s. We begrijpen elkaar ook beter.”

  Lees meer ...
  Man staat voor zaal scholieren en maakt selfie van zichzelf en de zaal.

  Track the talent

  “Omdat elke doelgroep een kans moet krijgen om te ontdekken waar haar of zijn talenten liggen.”

  Marijke Aukema en Kim Aukema zijn de trekkers van Track the talent. “De leerlingen komen van allerlei verschillende niveaus voortgezet onderwijs, zowel theoretisch als praktisch.

  Veel leerlingen hebben geen idee wat ze willen worden of welke beroepen er eigenlijk zijn. Bij bedrijven daarentegen zitten ze te springen om gemotiveerd en gekwalificeerd personeel dat de handen uit de mouwen wil steken. Daarmee is Track the talent voor alle partijen een win-winsituatie.

  Lees meer ...
  Een groep mensen staat in een cirkel en houdt hen gebalde vuisten voor zich.

  Time 2 Shine

  Het mentorproject

  Mentorproject Time2Shine helpt jongeren hun weg te vinden in onze maatschappij. Er zijn vijf verschillende projecten, waar we vrijwillige mentoren voor inzetten:

  • Kids
  • Jongeren
  • Wijkaanpak Schalkwijk
  • Statushouders
  • Zwerfjongeren

  Word ook mentor!

  Je hoeft het als mentor niet alleen te doen. Je krijgt een voorbereidende training en kunt altijd bij ons terecht voor ondersteuning.

  Kijk voor alle informatie over het mentorproject op: www.time2shinehaarlem.nl.

  “Iedereen verdient een nieuwe kans!”

  Lees meer ...
  Een vrouw lacht naar de camera terwijl ze een zeil op de grond uitspreidt.

  Gilde Gezel

  “Voor dit project werken we samen met Pasmatch. Het gaat om mensen die buiten het arbeidsproces zijn geraakt en vaak minder zelfvertrouwen hebben. Tijdens de kennismakingsgesprekken praten we over hun intrinsieke motivatie, van welk beroep ze dromen en wat hun competenties en mogelijkheden zijn.”

  “Iedereen mag meedoen in onze maatschappij!”

  Lees meer ...
  Dolly end Dieuwetje op een podium.

  Beursvloer Haarlem

  De Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord.

  Lees meer ...
  Mensen praten aan een mooi gedekte tafel.

  Maatschappelijk betrokken ontbijt

  “Laten zien wat we voor elkaar kunnen betekenen en aandacht geven aan de succesverhalen!”

  Dit jaar was het maatschappelijk ontbijt extra bijzonder door het voeren van een maatschappelijk debat onder leiding van Frénk van der Linden. Maar liefst vier wethouders en veel ondernemers waren aanwezig om hun visie te geven op een aantal stellingen. Wat vooral blijft hangen is, dat als we samen werken ...

  Lees meer ...
 5. Agenda

  Agenda overzicht

  Testimonials

  De Schakel zegt:

  Zonder het netwerkvan Bedrijf&Samenleving en hun knowhow was het opzetten van woningen voor daklozen jongeren waarschijnlijk niet gelukt.

  Mentor Quirijn en mentee Issam zegt:

  “Wij leren van elkaar.”

  Newasco zegt:

  “Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn een sociaal bedrijf.”

  Dieuwertje Blok zegt:

  “Ik zet graag mijn kunde in als ik een organisatie, zoals B&S, daarmee kan helpen. De Beursvloer is een mooie menging van verschillende werelden!”

  MSD zegt:

  “We krijgen van Bedrijf & Samenleving ondersteuning tijdens de werknemers-vrijwilligersdagen zelf, waardoor de activiteiten perfect verlopen.”

  Jos Wienen zegt:

  Burgemeester van Haarlem Beschermheer van Bedrijf & Samenleving: “Bedrijf & Samenleving is een platform met toegevoegde waarde.”