Bedrijven Doen! is een fijne ontmoetingsplek aan het Spijkerboorpad. Met een moestuin, speelnatuur, theaterpodium, voetbalveld, verkeersplein en een vrolijk beschilderde keet. Een fijne plek om met het hele gezin te vertoeven. Bedrijven Doen! is met geld, handjes, materiaal en machines van 14 bedrijven, vrijwilligers en leerlingen van het NovaCollege leer-werkcentrum tot stand gekomen.


Ontmoetingsplek

Bedrijf & Samenleving           

Werknemers vrijwilligersdagen        

Track the Talent             

Time 2 Shine               


Beursvloer Haarlem

Gilde Gezel         

Denk tank                     

Bedrijven Doen!