Het Gilde Gezelproject is opgezet om mensen terug te krijgen op de arbeidsmarkt. Ooit was de Gilde­meester een vakman met een specifiek beroep als edelsmid of timmerman. De Gezel kwam in de leer bij de Gildemeester en zo leerde ook hij het vak. Anno nu kunnen mensen zonder baan 6 maanden stage lopen bij een Gildemeester van een bedrijf. Onderwijl helpen diverse organisaties met trainingen, taaltesten en computervaardigheden.


Gilde-Gezel

Mensen terug krijgen op de arbeidsmarkt

Bedrijf & Samenleving           

Werknemers vrijwilligersdagen        

Track the Talent             

Time 2 Shine               


Beursvloer Haarlem

Gilde Gezel         

Denk tank                     

Bedrijven Doen!