Sla menu over

U bent hier: 

Historie mbo

 1. Detail van stoomtrein wielen
  Foto: David Dylan

  MBO in historisch perspectief!


  Bedrijf&Samenleving Uw intermediair in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

   

  Het feit dat bedrijven actief zijn in hun maatschappelijke omgeving is geen nieuw verschijnsel. Sinds de industriële revolutie zijn ondernemers zich meer gaan bekommeren om de gezondheid, huisvesting en scholing van hun werknemers. In tal van regio’s zijn er zo nauwe banden ontstaan met met grote industriële bedrijven zoals Philips en Hoogovens. Bedrijven zagen steeds meer in dat een positief welbehagen van de medewerkers en hun familie ten goede kwam aan de inzet en resultaten op het werk. De bedrijfseconomische en sociale belangen liepen parallel. Bedrijven en omgeving maakten als het ware samen een organische groei door.

  In de periode na de Tweede Wereldoorlog is het bedrijfsleven druk bezig met het herstellen van de welvaart en is de sociale zorg met name een taak van de overheid. De uitdaging voor het bedrijfsleven in het verleden, om uit weloverwogen eigenbelang een bijdrage te leveren aan de regionale ontwikkeling en daarmee werknemers aan het bedrijf te binden, is voorbij. Het tij keerde echter eind jaren tachtig en begin jaren negentig. Het Verdrag van Wassenaar in 1982 heeft de bodem gelegd voor een herschikking van eigen verantwoordelijkheden, waarbij vooral uitvoerende taken weer zoveel mogelijk gedecentraliseerd en verzelfstandigd moesten worden naar - uiteindelijk - burgers, buurten en bedrijven. Bedrijven voelen de meerwaarde en verantwoordelijkheid om mee te denken in maatschappelijke vraagstukken en samen met de lokale omgeving te werken aan een gezonde en sociale leefomgeving.