Sla menu over

Tips & Tricks

 1. De burgemeester slaat op een gong.
  1. Vooraf


   Besteed goed de tijd om je vooraf te verdiepen in de totale vraag en aanbod lijst (die iedereen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de beursvloer toegestuurd krijgt). Uit ervaring blijkt dat je op de dag zelf ‘efficiënter’ de match kunt maken
  2. Omschrijf je vraag/aanbod helder
  3. Tijdens de beursvloer


   Sta open voor mogelijkheden die de beursvloer biedt. M.a.w. denk ‘breed’ en pin je niet teveel vast op de concrete vraag/aanbod als tijden gesprekken blijkt dat er matches op allerlei andere gebieden gesloten kunnen worden. Voor maatschappelijke organisaties:
  4. Zorg dat je goed zichtbaar bent: des te creatiever, des te ‘herkenbaarder’ om elkaar op de beursvloer te vinden.
  5. Achteraf:


   Opvolging match: De vrager neemt het initiatief voor het eerste contact. Mocht dit om wat voor reden moeilijk realiseerbaar zijn dan kan het bedrijf hierin ook een eerste stap zetten.
  6. Indien de match is uitgevoerd is het heel waardevol Bedrijf & Samenleving een kort verslag met bijbehorende foto’s te mailen naar beursvloer@bedrijfensameleving.nl Dit inspireert ook weer nieuwe potentiële deelnemers en bevordert daarmee het maatschappelijk klimaat!
  7. Investeer in samenwerking na het sluiten van de match en onderzoek of het wenselijk zou zijn de eenmalige match de te laten uitgroeien tot een structurele samenwerking.