Sponsoring B&SHO.


Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken is de intermediair tussen bedrijf en samenleving. B&SHO is een stichting van, voor, en door ondernemers, tevens het platform van Maatschappelijk Betrokken Ondernemers. Dit platform is er om elkaar te stimuleren en te enthousiasmeren, en de krachten te bundelen om zo maatschappelijke projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Haarlem en omstreken.

Bedrijven die hun werknemers stimuleren zich in te zetten voor de (lokale) samenleving bevorderen trots en betrokkenheid bij hun werknemers. Maatschappelijk betrokken ondernemen levert vooral winst op als het wordt gekoppeld aan bedrijfsdoelstellingen.

Wat levert maatschappelijk betrokken ondernemen op? Waarom doen bedrijven dit? Waarom steken maatschappelijke organisaties tijd en energie in het zoeken naar samenwerking met een commerciële partij? En waarom ondersteunt een gemeente dit? Hieronder staan de voordelen voor alle partijen kort weergegeven.


Meerwaarde voor bedrijven

Vormgeven eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid / Uitbreiding netwerk / Grotere naamsbekendheid / Onderscheiding van concurrenten / Strategische samenwerking met externe partijen / Voedingsbodem voor nieuwe producten en/of diensten / Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers / Toegang tot nieuwe markten en – kennis / Inspireren en motiveren van medewerkers / Waardering door de omgeving: de samenleving doet een appèl op het bedrijfsleven om zich maatschappelijk in te zetten. Onderzoek van CSR Europe toont aan dat 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.


Meerwaarde voor werknemers

Trots dat hun werkgever zich inzet voor de samenleving / Persoonlijke betrokkenheid door de inzet voor anderen / Meer mens dan werknemer /  Persoonlijke ontwikkeling door het toepassen van de competenties in een andere context / Talentontwikkeling / Zingeving / Nieuwe ontmoetingen door netwerken / Doorbreken van routine / Blikverruiming / Inspiratie en plezier.

Meerwaarde voor Maatschappelijke organisatie

Maatschappelijke activiteiten versterken teambuilding en versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers / Meer promotie voor eigen doel / Toegang tot nieuwe netwerken, vrijwilligers en middelen / Kennisoverdracht.Meerwaarde voor gemeente

Input voor de sociale beleidsagenda / Verbetering van de leefbaarheid / Profilering van de gemeente / Netwerkverbreding / Voorbeeldfunctie.


Wij verwelkomen u graag als sponsor!


Sympathisant    €    200,- per jaar.

Sociaal supporter  € 1.000,- per jaar.

Sociaal partner  € 2.500,- per jaar.


Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Aukema, 0614594052, marijke@bedrijfensamenleving.nlOver ons

SponsorsBedrijfensamenleving-Haarlem info en aanmelden ANBI status B&SHO Agenda

Bedrijf & Samenleving           

Werknemers vrijwilligersdagen        

Track the Talent             

Time 2 Shine               


Beursvloer Haarlem

Gilde Gezel         

Denk tank                     

Bedrijven Doen!