Steeds vaker krijgen werknemers de mogelijkheid onder werktijd vrijwilligerswerk te doen en teams kiezen steeds vaker voor vrijwilligerswerk als team­building. Je inzetten voor de lokale omgeving bevordert de teamgeest en geeft een goed gevoel. B&SHO organiseert werknemers-vrijwilligers-dagen voor ver­schillende bedrijven in Haarlem en omstreken. Het kan om 6 maar ook om  500 werknemers gaan. Een nieuwe vorm van teambuilding, mvo waardig!

Vrijwilligerswerk als team­building

info en aanmelden Bedrijfensamenleving-Haarlem

Bedrijf & Samenleving           

Werknemers vrijwilligersdagen        

Track the Talent             

Time 2 Shine               


Beursvloer Haarlem

Gilde Gezel         

Denk tank                     

Bedrijven Doen!