Categorieën
Uncategorized

Afspraken mer de mentor

Afspraken met de mentor

 • De mentor is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die door Bedrijf & Samenleving aangevraagd wordt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Een VOG dient na ontvangst binnen twee weken opgestuurd te worden naar Bedrijf & Samenleving.
 • De mentor volgt een training voorafgaand aan/of tijdens het mentorschap.
 • De mentor bespreekt vooraf de beschikbaarheid en duur van een begeleidingstraject.
 • De mentor begeleidt één jongere.
 • De mentor van het Kidsproject begeleidt het kind met op de achtergrond een ouder of verzorger
 • De mentor ontvangt in principe geen mentee thuis.
 • Tijdens het traject kan het zijn dat de vertrouwensband met de mentee zo vertrouwelijk is dat in overleg met de projectleider dit is toegestaan. De Mentor biedt dan zoals beschreven in; gewenste omgangsvormen een veilige plek. (zie veilige werkomgeving en gedragscode)
 • De mentor evalueert tussentijds met de projectleider over het contact dat hij/zij heeft met de jongere.
 • De mentor kan gebruik maken van geplande terugkomavonden, waarbij bepaalde vraagstukken over het mentorschap beantwoord kunnen worden.
 • Bij problemen kan de mentor altijd (ook in het weekend) contact opnemen met de projectleider.
 • Bij het beëindigen van een samenwerkingsverband tussen de mentor en de jongere is het streven dit een maand vóór de beëindiging door te geven.
 • Wanneer de begeleiding tussentijds wordt beëindigd neemt de mentor contact op met de projectleider, zodat er een warme overdracht plaats kan vinden naar een eventuele nieuwe mentor.
 • Als mentor ga je vertrouwelijk om met alle informatie.