Categorieën
Uncategorized

Haarlemse Verbinders

Haarlemse Verbinders

Zelforganisaties zijn vrijwilligersorganisaties die opkomen voor de belangen van hun achterban en die activiteiten voor hen organiseren. De vrijwilligers zijn gedreven sleutelpersonen die zowel de Haarlemse samenleving als de achterban goed kennen.

Bedrijf & samenleving heeft in opdracht van de gemeente Haarlem een coachingstraject uitgevoerd om zelforganisaties te ondersteunen en te versterken, in samenwerking met een businesscoach.

Dit heeft geresulteerd in platform De Haarlemse Verbinders met als missie:
Culturele achtergronden met elkaar te delen om zo elkaar beter te leren begrijpen en krachten te bundelen van de zelforganisatie om zo het aanbod voor de doelgroep te versterken en een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn naar de formele organisaties en de gemeente.

Coachen van zelforganisaties
In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om een effectieve en duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen de formele organisaties, de gemeente en zelforganisaties. De wederzijdse verwachtingen lopen nogal eens uiteen en de verschillen tussen vrijwilligers en beroepskrachten kunnen leiden tot misverstanden en irritaties.

Presentatie aan de wethouder van de Haarlemse Verbinders

De gemeente en de formele organisaties weten de zelforganisaties en hun achterban wel te vinden en vragen veel van hun inzet en kennis over de deelnemers vanuit de zelforganisaties. Immers zij bereiken de verschillende Haarlemse inwoners met de verschillende culturele achtergronden en problemen.

Tijdens de coaching is dit oud zeer verwerkt en is er vooral gekeken hoe de zelforganisaties vanuit hun kracht in gesprek gaan en onderhandelen met de formele organisaties.

Vanuit de coaching en de bijeenkomsten is de vereniging Haarlemse Verbinders opgericht. Bedrijf & Samenleving werkt als adviseur mee aan de verdere opbouw van de Haarlemse Verbinders samen met de coaching vanuit het bedrijfsleven.

Categorieën
vrijwillig

Huybens

Huybens Haarlem

Al deze mooie foto’s zijn gemaakt door VWC/In the Picture.

Huybens helpt de zorgboerderij

Bouwbedrijf Huybens vindt het belangrijk om lokaal iets terug te doen voor de maatschappij. Daarnaast organiseren ze jaarlijks teambuilding events voor hun personeel. Bedrijf & Samenleving combineerde deze twee aspecten in een prachtig project.

Metamorfose op de zorgboerderij

Bouwbedrijf Huybens vindt het belangrijk om lokaal iets terug te doen voor de maatschappij. Daarnaast organiseren ze jaarlijks teambuilding events voor hun personeel. Bedrijf & Samenleving combineerde deze twee aspecten in een prachtig project.

Alle kinderen (ook die in een rolstoel) kunnen nu weer meedoen: een ware metamorfose!

Wat levert het de zorgboerderij op?

“Vandaag was één groot cadeau!”

“De mensen van Huybens Haarlem hebben werkelijk keihard gewerkt in en om de paarden-schuilstallen. Tussendoor werd het werk stilgelegd en mochten alle kinderen op de stoere shovels klimmen en zich laten fotograferen door een fotograaf van In The Picture van Haarlem voor elkaar.

De organisatie van deze feestelijke werkdag was in de enthousiaste handen van Bedrijf & Samenleving.

En wij? Wij kunnen dankzij al deze lieve mensen enorm genieten van het feit dat ons boerderijterrein weer een stuk toegankelijker is geworden. Vanaf nu kunnen ook deelnemers met een rolstoel bij en zelfs tussen de paarden komen. Zo fijn. Wat een dag. En wat een resultaat!”

Jacqueline Nijssen, directeur Zorgboerderij Zebrazorg

“Juist in deze coronatijd vinden wij het belangrijk ons in te blijven zetten en iets terug te doen voor onze lokale samenleving. We hebben met onze collega’s een geweldige vrijwilligersdag bij zorgboerderij Zebra-Zorg beleefd, uiteraard corona-proof (met de nodige aanpassingen).

Na 1 dag keihard werken (en uiteraard met de nodige lol onderling) staan de paarden weer in een opgeknapt buitenverblijf. We kijken terug op een geweldige dag, niet alleen qua resultaat voor de zorgboerderij maar zeker ook qua teambuilding. Wat ons betreft volgend jaar weer!”

Michel van Kooten, directeur Huybens Haarlem
Categorieën
vrijwillig

Petra

Petra Jenz, projectleider Werknemersvrijwilligersdagen:

“Werknemersvrijwilligersdagen hebben impact en halen het beste in iedereen boven!”

“Wat bereiken we veel als ieder bedrijf al haar werknemers (minimaal) één dag per jaar vrijwilligerswerk laat doen. Het is een geweldige ervaring en haalt het beste in iedereen boven. Zo verbinden we met elkaar uiteenlopende werelden en we leren elkaar nog beter begrijpen ook. En zeg nou zelf… wat is dan één dag?

Wat we heel vaak achteraf horen is dat deelnemers deze ervaring nooit hadden willen missen. En het levert voor iedereen een win-winsituatie op: voor de werkgever, de werknemers, de maatschappelijke organisatie en last but not least onze samenleving. Samen maken we de wereld een stukje mooier.”

Categorieën
vrijwillig

Handen uit de Mouwen

Handen uit de Mouwen

Bedrijf & Samenleving faciliteert het jaarlijkse ‘Handen uit de Mouwenproject’ bij MSD en houdt daarbij rekening met de teamdoelen binnen de organisatie. De teams die meegedaan hebben, zijn allemaal enthousiast: “Nu we een paar dagen samen hebben geklust, kijk ik op een andere manier naar mijn collega’s. We begrijpen elkaar ook beter.”

Het Handen uit de Mouwen-project is niet meer weg te denken binnen de MSD-bedrijfscultuur

Binnen MSD is het Handen uit de Mouwen-project inmiddels een vast terugkerend onderdeel van de bedrijfscultuur. Honderden werknemers mogen jaarlijks onder werktijd vrijwilligerswerk doen, waarvan gretig gebruik wordt gemaakt. Daarbij kunnen ze kiezen uit allerlei activiteiten voor diverse goede doelen, zoals klussen op de kinderboerderij of dagjes uit voor kinderen en ouderen.

“Al vanaf de start van deze activiteiten, tijdens ons 50-jarig jubileum in 2004, werken we samen met Bedrijf & Samenleving. Ze brengen ons in contact met verschillende goede doelen. En daarnaast krijgen we ondersteuning tijdens de dagen zelf, waardoor de activiteiten perfect verlopen.”

Communicatiemanager bij MSD en projectleider van Handen uit de Mouwen

Handen uit de Mouwen is een enorm succes

. “Veel collega’s hebben inmiddels hun vaste project waar ze zich ieder jaar weer voor inschrijven.”

Categorieën
MVO/MBO

Maatschappelijk ontbijt

Maatschappelijk Ontbijt

Jaarlijks organiseert Bedrijf & Samenleving het Maatschappelijk Ontbijt. Op dit netwerkevenement nemen we bedrijven en sponsoren mee in wat we het jaar daarvoor met onze projecten hebben bereikt. We zetten onze sponsoren in het zonnetje, maar ook andere, in MBO geïnteresseerde bedrijven, heten wij van harte welkom.

Tijdens het Maatschappelijk Ontbijt inspireren bedrijven elkaar om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Onder de bezielende leiding van onze vaste gastheer Frénk van der Linden wordt er gediscussieerd, zoals over de door deelnemers gemaakte filmpjes. Zij geven een goede indruk van wat we met onze projecten kunnen bereiken en waar ook u onderdeel van kunt zijn.

Burgemeester en wethouders ook aanwezig

De laatste jaren heeft het Maatschappelijk Ontbijt haar plek gevonden bij Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg in Haarlem. Een prachtige locatie voor netwerkend Haarlem. In ongedwongen sfeer ontbijten we samen, in het bijzijn van de burgemeester van Haarlem Jos Wienen en de wethouders.
Frénk van der Linden leidt de aanwezigen, op enerverende wijze, door het programma.

Uitreiking certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Er volgt nog een officieel moment als burgemeester Jos Wienen (beschermheer van B&S) het certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen uitreikt aan onze partners.
Na afloop is er gelegenheid om te netwerken. Voor ondernemers een mooie kans om de burgemeester of een van zijn wethouders eens te spreken.

Doe ook mee

Ons Maatschappelijk Ontbijt is inmiddels een begrip en heeft haar vaste plek verworven binnen netwerkend Haarlem en omgeving. Veel bedrijven houden hun agenda vrij voor deelname aan dit jaarlijkse hoogtepunt. Grote of kleine bedrijven, iedereen kan maatschappelijk betrokken ondernemen. Doe ook mee.

MBO

Het Maatschappelijk Ontbijt is ook hét evenement voor bedrijven, die graag MBO binnen hun bedrijfsvoering willen toepassen, maar nog niet weten hoe. De filmpjes en verhalen van andere maatschappelijk betrokken ondernemers spreken tot de verbeelding. Wij informeren bedrijven graag over de mogelijkheden. Neem contact op: Ik wil meer weten over MBO.

Daarom Maatschappelijk Betrokken Ondernemen:

 • 80% van de Nederlandse consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen
 • Positieve invloed op het imago van een bedrijf
 • Grotere naamsbekendheid
 • Onderscheiding van concurrenten
 • Het levert gemotiveerd en gekwalificeerd personeel op (daar wil ik wel werken!)
 • Uitbreiding netwerk

Neem contact op over MBO.

Volg ons

Categorieën
MVO/MBO

Wat is SROI

Wat is Social Return on Investment – SROI?

SROI – Social Return on Investment (Nederlands: social rendement) is de aanduiding die in brede zin wordt gebruikt voor de maatschappelijke meerwaarde die met genomen of te nemen maatregelen wordt bereikt, zoals betere naleving van grondrechten en beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, en versterking sociale cohesie en solidariteit. In engere zin – bij het doen van aanbestedingen door de overheid – staat het voor het stellen van voorwaarden, c.q. het maken van afspraken in de aanbesteding ter bevordering van de re-integratie van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Het kabinet heeft op 29 april 2011 besloten om social return vanaf 1 juli 2011 rijksbreed toe te passen bij alle aanbestedingen van ‘werken’ en ‘diensten’ boven het bedrag van € 250.000,- (excl. btw).
Social return sluit aan bij het overheidsbeleid om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen te bieden en zo regulier mogelijk te laten werken naar vermogen. Het uiteindelijke doel is deze mensen aan werk of werkervaring te helpen. Gemeenten kunnen de concrete invulling voor social return naar eigen inzicht vormgeven. Ook de aanbestedingsdrempel ligt lokaal vaak lager dan de genoemde € 250.000,-

Uit de strategie nota…
De overtuiging is steeds meer dat voor een gezonde samenleving het van belang is om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij het arbeidsproces. Om maximale arbeidsparticipatie te stimuleren is daarom Social Return On Investment (SROI) door de overheid in het leven geroepen en maakt de SROI verplichting deel uit van aanbestedingen door de overheid, meestal gemeenten. Gecombineerd met de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen is de verwachting dat deze SROI verplichting ook een manier is om als organisatie jezelf maatschappelijk sterker te ontwikkelen en profileren.
Wanneer een bedrijf een SROI verplichting heeft willen gemeenten dat ze deze vooral inzetten voor de arbeidsparticipatie. Bedrijven vinden dit lastig omdat er niet altijd een passende arbeidsplaats beschikbaar is. De zogenaamde maatschappelijk bouwblokken die onder de SROI vallen geven hier mogelijkheden. De gemeente Haarlem is hierin een partnerschap met B&S aangegaan. Maatschappelijke bouwblokken geeft het bedrijf de mogelijkheid zijn mensen, middel en munten in te zetten. B&S heeft de contacten met de maatschappelijke organisaties waar de bedrijven de verschillende activiteiten kunnen ontplooien.

Samenwerking met Bedrijf & Samenleving kan voor de SROI worden ingezet.
Heeft uw bedrijf een SROI verplichting?

Sponsoring of de kosten die bv medewerkersvrijwilligersdagen (WVD) met zich meebrengen kunnen in het kader van de SROI verplichting ingezet worden.
De waarde van deze SROI- invulling wordt d.m.v. de bouwblokken methode als volgt bepaalt:

CategorieNormbedrag
Maatschappelijk Verantwoorde activiteitenuurloon personeel x aantal uren
Tevens kunnen alle gerelateerde werkuren en gebruikte materialen ook worden opgegeven.
Kortom: een win-win!
Categorieën
MVO/MBO

Deelnemers MBO platform

Deelnemers MBO platform

Dit zijn onze sponsoren en deelnemers

Sociaal Partners

Sociaal Supporters

Sympathisanten

Netwerkpartners

Categorieën
MVO/MBO

Sponsorpakketten

Sponsorpakketten en tegen prestatie

Sociaal partner vanaf € 2500,-

De te bieden tegenprestatie bestaat uit:

 • U bent lid van het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
 • Wij bieden uw bedrijf ondersteuning bij visieontwikkeling rond MBO
 • Wij organiseren 3 MBO bijeenkomsten per jaar, Maatschappelijk ontbijt, De Beursvloer en een partnerbijeenkomst
 • Wij organiseren voor u een MBO teambuilding voor maximaal 20 werknemers inclusief begeleiding van de dag
 • Op de sponsorpagina van de website staat uw logo en een directe link naar uw website
 • U krijgt extra publiciteit rond grote evenementen zoals, De Beursvloer
 • U ontvangt een certificaat sociaal Partner
  Bedrijf & Samenleving uit handen van de beschermheer van B&S burgemeester J. Wienen

Sociaal Supporter € 1000,-

 • De te bieden tegenprestatie bestaat uit:
 • U bent lid van het platform maatschappelijk Betrokken Ondernemen
 • Wij bieden uw bedrijf ondersteuning bij visieontwikkeling rond MBO
 • Wij organiseren 3 MBO bijeenkomsten waaronder de Beursvloer
 • Op de sponsorpagina van de website staat uw logo
 • U ontvangt een certificaat Supporter Bedrijf&Samenleving

Sympathisant € 200,-

 • De te bieden tegenprestatie bestaat uit:
 • U bent lid van het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
 • Naamsvermelding op de website
 • Wij informeren u over de MBO bijeenkomsten en de Beursvloer
 • U ontvangt een certificaat Sympathisant Bedrijf&Samenleving

Voor meer informatie;

marijke@bedrijfensamenleving.nl
06-14594052

Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Jaarverslag 2020

Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Anbi status

ANBI status & verslagen

Naam: Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken

RSIN: 81.55.65.227 : Kamer van koophandel

Contactgegevens: Bedrijf&Samenleving Haarlem en Omstreken

Freddie Oversteegenstraat 315, 2033 MV Haarlem
mobiel:  06-14594052
e-mail: marijke@bedrijfensamenleving.nl

Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid

B&SHO volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid

B&SHO volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

https://bedrijfensamenleving.nl/wp-content/uploads/2021/07/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol.pdf


Doelstelling

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken verbindt bedrijf en samenleving door middel van projecten met maatschappelijke meerwaarde. B&SHO is de spil in het netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers in Haarlem en omstreken, en de constante gids, netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.