Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Jaarverslagen

Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Anbi status

ANBI status & verslagen

Naam: Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken

RSIN: 81.55.65.227 : Kamer van koophandel

Contactgegevens: Bedrijf&Samenleving Haarlem en Omstreken

Freddie Oversteegenstraat 315, 2033 MV Haarlem
mobiel:  06-14594052
e-mail: marijke@bedrijfensamenleving.nl

Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid

B&SHO volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid

B&SHO volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

https://bedrijfensamenleving.nl/wp-content/uploads/2021/07/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol.pdf


Doelstelling

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken verbindt bedrijf en samenleving door middel van projecten met maatschappelijke meerwaarde. B&SHO is de spil in het netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers in Haarlem en omstreken, en de constante gids, netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Bestuur

Bestuur

Bestuur Bedrijf en Samenleving Haarlem. Inzage van leden van het bestuur. Het bestuur controleert op de uitvoering van haar taken.

Voorzitter           
Dhr. Bloemers 
Lid van de Raad van Commissarissen /
Supervisory Board Member Imbema

Vicevoorzitter  
Dhr. R. Klasen 
Dir Global Communications & Brand, Benelux Teva                      

Secretaris          
Dhr. Vogelaar 
Vogelaar Advocatuur

Penningmeester
Dhr. A. Hoenderdos AA  Partner /
Accountancy & Bedrijfsadvies BDO

Bestuurslid                        
Mevr. S. Teerling             
Recovery Officer  bijzonder beheer ABN AMRO bank

Bestuurslid                        
Dhr. M. Springer             
Teamchef Politie l Eenheid Noord-Holland l District 
Kennemerland l Team Haarlem

Categorieën
Bedrijf en samenleving

Team

Ons team

Marijke Aukema
Directeur B&S

Desiree Terwee
Project-medewerker B&S Mentorprojecten & Gilde Gezel

Petra Jenz
Project-medewerker B&S Beursvloer en Werknemers-vrijwilligersdagen

Hilly de jong
Project-medewerker B&S Kidsproject

Kim Aukema
PR/Communicatie

Categorieën
Bedrijf en samenleving

Over ons

Bedrijf & Samenleving Haarlem

Iets doen voor een ander, daar word je zelf blij van

Bedrijf & Samenleving brengt mensen samen, die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zouden kennen.
Dat doen we door het organiseren van maatschappelijke projecten, waar de deelnemers elkaar ontmoeten en ondersteunen. Zo leren we elkaars werelden beter kennen en begrijpen.

De sociale impact is groot

  • Onze projecten voor vrijwilligerswerk en het verbinden van mensen, kenmerken zich door verbondenheid met een grote sociale impact. Wij maken de matches.
  • Denk bijvoorbeeld aan:
  • Leerlingen uit groep 8, die binnenkort de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. De steun van hun mentor geeft ze de kracht om die grote stap vol zelfvertrouwen te nemen.
  • Jongeren, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, verbinden we aan vrijwillige mentoren. Wij werven de mentoren.
  • Ondernemers zetten via ons (net)werk hun deuren open voor jongeren en geven ze een kijkje in de keuken. Veel jongeren hebben geen idee wat er allemaal mogelijk is. Zo inspireren we jongeren om een baan of opleiding te kiezen die bij hen past.
  • Bedrijven geven inwoners van Haarlem de kans om door een leerwerkstage weer aan het arbeidsproces te wennen.
  • Werknemers zetten zich tijdens werknemersvrijwilligersdagen in voor maatschappelijke organisaties.

Naast deze projecten organiseren wij jaarlijks het Maatschappelijk Ontbijt en de Maatschappelijke Beursvloer, twee evenementen die niet meer weg te denken zijn uit onze Haarlemse samenleving.

Meer voorbeelden van succesverhalen vind je bij de projecten.

Wij doen dit niet alleen
Zoals u leest, is het bedrijfsleven in Haarlem en omstreken een onmisbare schakel voor ons werk, want zonder het bedrijfsleven kunnen wij niets. De samenwerking met bedrijven is heel plezierig en naast de inzet van kennis, middelen en mensen, is er een groot aantal bedrijven die Bedrijf & Samenleving sponsoren. Deze financiële bijdrage is van groot belang om de projecten te kunnen uitvoeren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Voor bedrijven zijn onze professioneel georganiseerde projecten een uitgelezen kans om hun maatschappelijke betrokkenheid aantoonbaar te maken. Wij sparren graag over de mogelijkheden om MVO binnen het bedrijf uit te rollen. Ieder bedrijf, groot of klein, kan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Je krijgt er veel voor terug
Wij zoeken altijd naar een win-winsituatie voor alle partijen. Belangrijk om je te kunnen blijven inzetten, is dat je er iets voor terugkrijgt. Zoals voldoening, want: Iets doen voor een ander, daar word je zelf blij van.

Bedrijf en Samenleving

Bedrijf en Samenleving heeft zich de afgelopen 10 jaren ontwikkeld tot een netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Bedrijf & Samenleving verbindt bedrijven en de samenleving door middel van projecten met een maatschappelijke meerwaarde. De focus ligt op de minder kansrijke groep in de samenleving, jong en oud!

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is een onderdeel van het bredere Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met MBO gaat het vooral om een concrete bijdrage die bedrijven leveren aan de lokale omgeving doormiddel van projecten en evenementen.

Testimonials

De Schakel zegt:

Zonder het netwerkvan Bedrijf&Samenleving en hun knowhow was het opzetten van woningen voor daklozen jongeren waarschijnlijk niet gelukt.

Mentor Quirijn en mentee Issam zegt:

“Wij leren van elkaar.”

Newasco zegt:

“Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn een sociaal bedrijf.”

Dieuwertje Blok zegt:

“Ik zet graag mijn kunde in als ik een organisatie, zoals B&S, daarmee kan helpen. De Beursvloer is een mooie menging van verschillende werelden!”

MSD zegt:

“We krijgen van Bedrijf & Samenleving ondersteuning tijdens de werknemers-vrijwilligersdagen zelf, waardoor de activiteiten perfect verlopen.”

Jos Wienen zegt:

Burgemeester van Haarlem Beschermheer van Bedrijf & Samenleving: “Bedrijf & Samenleving is een platform met toegevoegde waarde.”