Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Jaarverslag 2020

Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Anbi status

ANBI status & verslagen

Naam: Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken

RSIN: 81.55.65.227 : Kamer van koophandel

Contactgegevens: Bedrijf&Samenleving Haarlem en Omstreken

Freddie Oversteegenstraat 315, 2033 MV Haarlem
mobiel:  06-14594052
e-mail: marijke@bedrijfensamenleving.nl

Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid

B&SHO volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid

B&SHO volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

https://bedrijfensamenleving.nl/wp-content/uploads/2021/07/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol.pdf


Doelstelling

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken verbindt bedrijf en samenleving door middel van projecten met maatschappelijke meerwaarde. B&SHO is de spil in het netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers in Haarlem en omstreken, en de constante gids, netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
Categorieën
bedrijf Bedrijf en samenleving

Bestuur

Bestuur

Bestuur Bedrijf en Samenleving Haarlem. Inzage van leden van het bestuur. Het bestuur controleert op de uitvoering van haar taken.

Voorzitter           
Dhr. Bloemers 
Lid van de Raad van Commissarissen /
Supervisory Board Member Imbema

Vicevoorzitter  
Dhr. R. Klasen 
Dir Global Communications & Brand, Benelux Teva                      

Secretaris          
Dhr. Vogelaar 
Vogelaar Advocatuur

Penningmeester
Dhr. A. Hoenderdos AA  Partner /
Accountancy & Bedrijfsadvies BDO

Bestuurslid                        
Mevr. S. Teerling             
Recovery Officer  bijzonder beheer ABN AMRO bank

Bestuurslid                        
Dhr. M. Springer             
Teamchef Politie l Eenheid Noord-Holland l District 
Kennemerland l Team Haarlem