Categorieën
Uncategorized

Grote dank aan alle sponsoren van ons jongerenproject!

Grote dank aan alle sponsoren van ons jongerenproject!

Op het Maatschappelijk ontbijt van Bedrijf & Samenleving (maart 2022) was het hoofdthema Woonruimte voor kwetsbare jongeren. Bedrijf & Samenleving ondersteunt deze jongeren op alle vlakken in hun leven, dus ook bij het vinden van onderdak. Met eigen plek waar ze thuis zijn, kunnen ze in alle rust bouwen aan hun toekomst samen met een mentor.

B&S riep op het Maatschappelijk ontbijt de hulp in van het aanwezige bedrijfsleven. In een film lieten we de aanwezigen de woonruimte voor 5 jongeren zien, beschikbaar gesteld door St. Vincentius. Wel moest er nog veel gebeuren, voordat de jongeren hun woning konden betrekken; witten, schilderen, inrichten, keukengerei, wasmachine en meer.

Jongerenproject bedrijf en samenleving foto

Het is een half jaar later en er wonen nu al 5 jongeren met veel plezier. Namens deze jongeren bedanken we alle sponsoren, zoals Peter Hoes van Alpha Security voor het sluitstuk van deze verbouwing. Hij zorgde voor een warme entree door het laten bekleden van de trap.

Niet alleen Alpha Security heeft zich ingezet, onze dank gaat ook uit naar: de Rabobank, Dura Vermeer, Great Place To Work, Schoonmaakbedrijf Ruud Zander en een privéfonds. Dankzij jullie zitten de jongeren er nu warmpjes bij.

Jongerenproject-bedrijf-en-samenleving-afbeelding
Categorieën
Bedrijf en samenleving Uncategorized

Concept Jaarstukken 2021

Categorieën
Bedrijf en samenleving Uncategorized

Jaarrapportage Bedrijf & Samenleving

Concept jaarstukken 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Categorieën
Uncategorized

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Bedrijf & Samenleving Haarlem en omgeving

 

 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord

Maatschappelijk Platform

 

Resultaten 2021

 

Maatschappelijk ontbijt

 

Projecten:

De Beursvloer

 

Mentoring

 • Time2Shine
 • Time2Shine kids
 • Time2Shine voor de jongeren die onder de wijkaanpak Schalkwijk vallen
 • Back on Track/ alle jongeren een thuis
 • Meer Kansen Voor Jongeren

 

Track the Talent

Gilde Gezel

Werknemersvrijwilligersdagen

Samenwerking projecten in de stad

 

 

Organisatie

 • Bestuur
 • Personeel

 

 

Voorwoord

 

Wij blijven verbinden!

 

Het jaar 2021 staat wederom in het teken van het COVID-19-virus. Gelukkig vonden veel van onze projecten toch doorgang, soms op alternatieve wijze en uiteraard volgens de corona-richtlijnen van het RIVM. Online en op gepaste afstand bleek er wederom veel mogelijk te zijn. Bedrijf & Samenleving is flexibel en weet er samen met de partners toch een maatschappelijk betrokken jaar van te maken.

Door de vaccinaties kon er meer in 2021 dan in 2020. Het kantoor van B&S is alle dagen bereikbaar geweest voor afspraken, die digitaal echt niet mogelijk waren. Jongeren wil je toch echt spreken en achter een plexiglasscherm ging dat heel goed. Er is uiteraard ook veel thuis gewerkt daar waar kon, om de veiligheid voor de mensen op kantoor te waarborgen.

Mentoren hebben zich extra verantwoordelijk gevoeld voor onze jongeren; er is gewandeld, koffiegedronken op het station en er is zelfs een mentor aan een leerling gekoppeld in een parkeergarage. Wanneer Nederland weer even “open” was, organiseerde Bedrijf & Samenleving mentortrainingen en avonden, bedrijf -bezoeken waar mogelijk en bezochten onze partners en relaties om zo in verbinding te blijven met elkaar. 

Projecten als Track the Talent, de Maatschappelijke Beursvloer en de werknemersvrijwilligersdagen zijn ook in 2021 op alternatieve wijze uitgevoerd. Anders maar ook met veel enthousiasme door de deelnemers ontvangen.  

De medewerkers van Bedrijf & Samenleving hebben waarschijnlijk net als u, veel contacten online ontmoet, trainingen gevolgd en meetings met de verschillende fondsen. Daarnaast hebben wij de verschillende presentaties online gegeven aan onze samenwerkingspartners.

Het jaar 2021 stond dus wederom in het teken van flexibiliteit, creativiteit en inspelen op wat er op dat moment wel of niet kon. In dit jaarverslag nemen we u mee in de mogelijk- en onmogelijkheden van 2021.

Bedrijf & Samenleving bedankt al haar samenwerking partners als, bedrijf partners, gemeente Haarlem, Oranjefonds, Kansfonds, Weeshuis der doopsgezinde, het Burgerweeshuis en stichting Vincentius voor hun flexibele en de coöperatieve maar ook vooral  plezierige samenwerking.

Met elkaar hebben we er een mooi Maatschappelijk jaar van gemaakt!

Marijke Aukema, directeur Bedrijf & Samenleving Haarlem en omstreken

Onze naam zegt het al: Bedrijf & Samenleving

Bedrijven: Wij steken veel tijd in het opbouwen en onderhouden van ons netwerk met bedrijven in Haarlem en omgeving. B&S stimuleert bedrijven om een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap. Hun bijdrage bestaat uit werk(tijd), middelen, financiële bijdragen en/of kennis. We streven naar een win-winsituatie: een waardevolle bijdrage voor de maatschappij en een positieverbetering voor de onderneming.

Samenleving: Onze focus ligt op mensen die minder kansen krijgen in de samenleving. Thema’s zijn arbeidsmarkt, verborgen eenzaamheid en armoede. Het reguliere hulpcircuit blijkt niet doeltreffend, te ingewikkeld of weet deze groep mensen niet te bereiken.

Maatschappelijk platform

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden: de triple-P-benadering. Bedrijven houden rekening met mens, milieu en maatschappij.

Het maken van maatschappelijke impact staat steeds hoger op de agenda van bedrijven en organisaties.

Hiervoor zijn de SDG’s, Sustainable Development Goals opgesteld, 17 wereldwijde doelstellingen die in 2015 door de VN opgesteld zijn om tot een vreedzame, duurzame en rechtvaardige wereld te komen.  

Door met elkaar aan de verschillende SDG’s Goals te werken, spreken we dezelfde taal en kunnen zo elkaar enthousiasmeren en inspireren om deze doelen zo concreet mogelijk met elkaar uit te voeren.

Focus aanleggen is dus belangrijk.

Bedrijf & Samenleving legt haar focus op de volgende Sustainable Development Goals:

 • Partnerships for Goals
 • Reduced inequalities
 • Quality education
 • Decent work en economic growth
 • No proverty
 • Zero Hunger
 • Good health And well being

Bedrijf & Samenleving richt zich zoals u leest, op de maatschappelijke bestemming, als onderdeel van het MVO-beleid. Bedrijf & Samenleving werkt aan kansengelijkheid.

Kansengelijkheid maakt onderdeel uit van een rechtvaardige samenleving en is in ieders belang.

Economische zelfstandigheid en goed onderwijs moet voor iedere burger haalbaar zijn maar toch lukt het niet altijd!

De zes Goals zijn nauw verbonden aan elkaar, goed onderwijs draagt bij aan economische zelfstandigheid. Wanneer je Economische zelfstandigheid bent verval je niet in de armoede en dat draag zorg voor een goed gezondheid en welzijn van de burger. Door met elkaar aan deze doelen te werken, werken we met elkaar aan de kansengelijkheid van ieder mens. Wie wil dat nu niet!

Bedrijf & Samenleving zet zich al 14 jaar, dagelijks in  door samen met gelijkgestemde, die kansengelijkheid hoog in het vaandel hebben staan, de krachten te bundelen en zo samen naar creatieve oplossingen te zoeken! Zo maken we het verschil in het leven van mensen

Alleen kom je een heel eind, maar samen kom je verder!

 

In 2021 sluiten steeds meer bedrijven aan;

Lid van het Maatschappelijk platform en meewerkende bedrijven zijn o.a.: Dura Vermeer, Reuzado bv, Prothya, Huybens, KepsInvent, Spaarnelanden, Teva, MSD, Imbema, PWN, Newsco, Rabobank, ABN, Welzorg op maat, RuudZander schoonmaakbedrijf, Alpha Security, Stadsbibliotheek Kennemerland, Olympia, ING, Parkmanagement, De Coalitie, Great place to Work, Gemeente Haarlem, Spaarne werkt, Bootzeil, Nova college, Leerplein, Beterbusiness, Sparkznetwerk, Melchers, Kievit, Nijssens tuinbedrijf, Smaak, Juttersgeluk, Fort Penningsveer, Dekatuin, Sligro, Alebert Heijn, Philharmonie en de stadschouwburg, Barndmission, Reinaldahuis en Kenumju.

Resultaten 2021

57 jongeren werken in de mentorprojecten aan een positief toekomstperspectief

42 leerlingen van groep acht nemen deel aan het mentoren project Time 2 Shine om zo een goede overstap naar het voortgezet onderwijs te maken

99 mentoren zetten zich in voor onze jongeren en leerlingen van groep 8

5 jongeren nemen deel aan Gil de Gezel junior

4 jongeren wonen op De Schakel, het woonproject van Bedrijf & Samenleving, 3 jongeren zijn uitgestroomd naar andere woonruimte maar blijven met een mentor en B&S samenwerken

Nieuwe woonruimte voor 5 jongeren is aangeboden door Stichting Vincentius

3 trainingen worden er gegeven aan 24 nieuwe mentoren

1 lezing wordt er georganiseerd voor mentoren, onderwerp: het Puberbrein door Young works

1 netwerkbijeenkomst voor mentoren tijdens de zomerborrel, 44 mentoren bezoeken deze zomerborrel

   Samen gegeten met jongeren en mentoren

   Samen gekookt in kookstudio met jongeren en mentoren

   Op kantoor met jongeren van het woonproject stampotjes gegeten in coronatijd, op veilige afstand maar om zo verbinding met elkaar te houden

 120 kinderen en jongeren ontvangen laptops

 58 leerlingen nemen deel aan Track the Talent

 17 deelnemers vinden een leerwerk traject door deel te nemen aan het Gilde Gezel project, in samenwerking met Spaarne Werkt, waarvan er 14 een contract ontvangen

25 matches, geen Beursvloer door covid maar wel worden er materialen en vrijwillige inzet gereorganiseerd

 Film met onze Burgemeester, beschermheer van Bedrijf & Samenleving om alle sponsoren en meewerkende bedrijven te bedanken voor hun inzet voor de Haarlemse samenleving

Vrijwilligersdagen zijn georganiseerd, werknemers zetten zich vrijwillig in voor een goed doel

Neemt deel aan de Prinsjesdag lunch

Neemt 5x deel aan het Sparkz bedrijven netwerk

Is lid en bezoekt het BeterBusiness bedrijven platform

Geeft presentaties aan o.a. Rotary ’s

 

 

Onze projecten

 

 

Maatschappelijk ontbijt

Bedrijf & Samenleving organiseert op de landelijke vrijwilligers dag NL Doet al vele jaren het Maatschappelijk ontbijt. Het doel is om bedrijven te inspireren om maatschappelijk betrokken te ondernemen maar ook om aan de bedrijfspartners te communiceren wat Bedrijf & samenleving het afgelopen jaar voor heeft ingezet. Zo bergen we partijen laagdrempelige bij elkaar. Ook zetten wij op deze dag onze partners in het zonnetje tijdens de uitreiking van een certificaat. Dit certificaat ontvang en ze van onze beschermheer, Burgemeester J. Wienen.

Trots is Bedrijf & Samenleving ieder jaar de Burgemeester en wethouders te verwelkomen op het Maatschappelijk ontbijt. 

In 2021 was dit helaas niet mogelijk vanwege covid -19.

Als alternatief heeft de Burgemeester J. Wienen, beschermheer van Bedrijf & Samenleving een filmpje ingesproken om onze bedrijfspartners te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de Haarlemse samenleving ook in deze moeilijke tijden.

Het Maatschappelijk ontbijt wordt mogelijk gemaakt door: bedrijfspartners en Bedrijf & Samenleving

 

De Beursvloer

De beursvloer stimuleert maatschappelijk betrokken ondernemen.

In 2021 konden er geen evenementen georganiseerd vanwege covid. Bedrijf& samenleving was positief gestemd en was al gestart met de voorbereidingen maar helaas ook dit jaar geen fysieke Beursvloer.

Uiteraard zijn er wel matches gemaakt, materialen en kennis vanuit het bedrijfsleven zijn met verschillende organisaties gematched. Zo is er b.v. een beamer naar SSHO gegaan en aangesloten, heeft stichting Kunstnest een soundmixer ontvangen en zijn er verschillende kantoor meubels  aan organisatie geleverd.  Er gaat niets boven een fysieke beursvloer dus wij hopen u volgend jaar weer te kunnen ontvangen in de Philharmonie voor een zinderende Beursvloer.

Dit is de fysieke beursvloer in normale tijden

De beursvloer Haarlem is een jaarlijks evenement, waar lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten, met als doel om matches te sluiten. Net als op de gewone beursvloer, alleen wordt er hier gehandeld met gesloten beurs. Oeroude ruilhandel dus, jij hebt iets (over) dat ik kan gebruiken en je krijgt er ook iets voor terug.

Burgemeester Wienen slaat de gong

De officiële opening van de (maatschappelijke) beursvloer wordt altijd verzorgd door burgemeester Jos Wienen met als trouwe spreekstalmeesters Dieuwertje Blok en Dolly Bellefleur. Zij leiden deze enerverende middag in goede banen en stimuleren partijen om matches te maken. 

We hebben een match!

Bij een succesvolle match wordt de hulpvraag van een maatschappelijke organisatie vervuld door een bedrijf en biedt de maatschappelijke organisatie een aardige tegenprestatie. Dat gaat van een huisgemaakte appeltaart tot een kijkje achter de schermen.

Onze ervaring leert dat in het onderlinge contact vaak nog meer uitwisseling ontstaat, dan vooraf bedacht werd. Succesvolle matches zijn waardevol, daar doen we het voor.

 

De beursvloer laat wensen van maatschappelijke organisaties in vervulling gaan

Deelnemen aan de beursvloer is laagdrempelig

We zien jaarlijks de hulpvragen van maatschappelijke organisaties stijgen. Daarom is Bedrijf & Samenleving continu op zoek naar (nieuwe) bedrijven, die deze organisaties kunnen helpen. Meedoen is eenvoudig, want helpen doe je met je handen, materialen, kennisdeling of door tijd en aandacht te geven.

De Beursvloer wordt mogelijk gemaakt door de bedrijfspartners, gemeente Haarlem en Bedrijf & Samenleving

 

 

Mentorprojecten

 

Time2Shine

 

Elke jongere verdient een toekomst

Het mentorproject is bedoeld voor jongeren van 16-27 jaar, die om wat voor reden dan ook, de benodigde ondersteuning niet kunnen krijgen. Zij hebben een vraag, die over van alles kan gaan. Bijvoorbeeld: schoolkeuze, beroepskeuze, bijbaan, werk of een dak boven hun hoofd.

De belangrijkste factoren waardoor jongeren het niet redden zijn:

 • Problemen in het gezin
 • Het opgroeien in een pleeggezin of uithuisplaatsing
 • School en vrienden (gepest worden, spijbelen, slechte schoolprestaties, vroegtijdig schoolverlaten en negatieve invloed van vrienden)
 • Individuele kenmerken zoals doormaken van trauma en/of ingrijpende gebeurtenissen, gedragsproblemen, schulden en drugsgebruik

Het mentorproject is er om te voorkomen dat deze jongeren uitvallen en toekomstige schoolverlaters, (jeugd)werklozen, criminelen of daklozen worden maar te werken aan economische zelfstandigheid.

Matching

De projectmedewerkers houden de kennismakingsgesprekken met de jongere en de mentor en zijn bij de mentor-trainingsavonden. Dit geeft voldoende informatie voor het maken van een goede match. Deze werkwijze heeft de afgelopen jaren zijn kwaliteit bewezen. De match is een van de belangrijkste onderdelen in het proces. De juiste klik tussen mentee en mentor is van groot belang.

 

Zo werkt het mentorproject

Een mentor ondersteunt een jongere (mentee) met zaken waarbij hij of zij hulp nodig heeft. Het doel is om jongeren economische zelfstandigheid en perspectief te geven voor de toekomst. Want iedere jongere verdient een kans op een mooie toekomst!

 

Jongeren doen vrijwillig mee. Ze melden elkaar aan of worden aangemeld via organisaties binnen ons netwerk, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, Leerplein, onderwijsinstellingen en Sociaal Wijkteam en de Reclassering.

Wij zijn geen hulpverleners, maar koppelen een jongere aan een vaste mentor. Dit is een vrijwilliger die wekelijks tijd vrijmaakt voor de jongere. Stap voor stap bouwen zij een vertrouwensband op, waardoor het mogelijk wordt om over vertrouwelijke zaken te praten. Bedrijf & Samenleving is op de achtergrond aanwezig voor vragen, als dat nodig is.

 

Specifieke doelgroepen

Naast mentorproject Time2Shine, leveren we maatwerk voor onze mentorprojecten met een specifieke doelgroep: Wijkaanpak Schalkwijk voor jongeren in Schalkwijk, Statushouders en Zwerfjongeren.

 

Wie zijn de mentoren?

Mentoren zijn vrijwilligers, die grotendeels uit ons bedrijvennetwerk komen. Een mentor is iemand, die zich kan inleven in een jongere en hem of haar wil helpen.

Onze pool van vrijwilligers is de afgelopen jaren gegroeid naar ruim 140 mentoren. Het maken van de juiste match is cruciaal. Door onze jarenlange ervaring lukt het ons om de juiste mentor te koppelen aan een hulp vragende jongere.

Ondersteuning door Bedrijf & Samenleving

Mentoren hoeven het niet alleen te doen. Zo regelen wij de verplichte VOG-verklaring en krijgt iedere mentor een voorbereidende mentortraining bij Bedrijf & Samenleving. Ook geven wij verdere ondersteuning, als dat nodig is. Samen, mentoren en medewerkers van Bedrijf & Samenleving vormen we een netwerk om zo samen onze jongeren op weg te helpen naar een positief toekomstperspectief.

In de training ligt de vooral op communicatie, houding en gedrag. Met oefeningen worden situaties nagebootst, die in de praktijk kunnen voorkomen. Er worden handvatten en tips gegeven over hoe je als mentor je mentee het beste kunt ondersteunen en tegelijkertijd jezelf in acht blijft nemen.  Het gaat er vooral om dat mentoren leren naast de jongeren te gaan staan en samen de weg naar een positieve toekomst te bewandelen.

Regelmatig organiseren wij terugkom-avonden met een lezing of intervisie voor mentoren, die daar behoefte aan hebben. Het zijn graag bezochte avonden, want het is leuk om te horen hoe het bij anderen gaat. Mentoren delen hun verhalen en doen weer nieuwe inspiratie op. 

Onder de naam Time2Shine voert Bedrijf & Samenleving voor verschillende groepen jongeren het mentorproject uit:

 • Time2Shine jongeren
 • Time2Shine Kids
 • Time2Shine/ Back on Track – zwerfjongeren/ en de woonprojecten
 • Time2Shine Wijkaanpak Schalkwijk

De volgende fondsen en partners maken de mentorprojecten mogelijk:

Bedrijf & Samenleving neemt deel aan de volgende programma’s en ontvangt een financiële bijdrage vanuit:

 • Kansfonds: Alle jongeren een thuis, een meerjarig project voor dak- en thuisloze jongeren
 • Oranje Fonds: driejarig programma, Meer kansen voor jongeren.

Bedrijf & Samenleving ontvangt een financiële bijdrage van:

 • Weeshuis Doopsgezinde; voor activiteiten en begeleiden van onze jongeren in ons woonproject
 • Burgerweeshuis; voor het Kidsproject
 • Vincentius en het Sint Jacobs Godshuis, voor onze woonprojecten zoals garant staan voor de huur van de jongeren en beschikbaar stellen van woonruimte

De gemeente Haarlem ondersteunt de volgende mentorprojecten:

 • Leerplein; Time 2 Shine jongeren

                          Time 2 Shine Kids,                          

 • Bureau veiligheid: Wijkaanpak Schalkwijk
 • Jeugd, onderwijs en sport; voor extra ondersteuning van het mentoren project dak en thuisloze jongeren

 

Succesverhaal mentorproject Time2Shine

Swinda en Elise (21 jaar)

Al bij de eerste ontmoeting was er een goede klik tussen mentor Swinda en mentee Elise, die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Als pleegkind bracht ze haar jeugd door in verschillende pleeggezinnen, een ongewenste situatie.

Nu woont ze op zichzelf en dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Gelukkig kan ze rekenen op mentor Swinda, een constante factor, die haar helpt om de juiste richting te volgen. Hoe ziet hun mentorschap er in de praktijk uit?

Beide dames zijn beweeglijke types, dus hebben ze de afspraak om regelmatig samen te wandelen.

Swinda: “Elkaar leren kennen ging tijdens het lopen eigenlijk vanzelf. We hebben niets op papier hoeven zetten, want het werd snel helder waar Elise behoefte aan heeft, namelijk structuur en haar doel voor ogen blijven houden.”

Elise: “Ik was het vertrouwen in mezelf een beetje kwijt en viel terug in patronen, die mij in de weg zaten. Zoals het omgaan met verkeerde vrienden en slecht voor mezelf zorgen.”

Swinda hielp haar om te dromen en te denken aan haar toekomst. Wat zou zij zichzelf later voor werk zien doen? Ze kwamen er al snel achter dat Elise wil werken met pleegkinderen om ze, anders dan zij, wél een goede start in het leven te geven.

“Ik heb ook een test gedaan, waaruit blijkt dat zulk werk bij mij past. Na de zomer begin ik aan de driejarige opleiding Social Work op een school vlak bij mijn huis.”

Tot die tijd zoekt ze een baan om in haar onderhoud te voorzien. Op lastige momenten pakt ze haar boekje om te schrijven of te tekenen.

“Het boekje is een cadeautje van Swinda en geeft mij goede afleiding als ik dreig terug te vallen in slechte gewoontes. Ook leert ze mij om positief te blijven en alles wat ik heb meegemaakt juist als kracht te zien voor de toekomst.”

Troost en ontspanning vindt ze in muziek luisteren, zingen en mediteren. Ze heeft door haar interesse in meditatie zelfs een nieuwe vriendengroep gevonden in Amerika. Elise en haar vrienden mediteren samen, online, en dat werkt prima.

Mentor Swinda leert ook van haar mentee.

“Ik vind Elise heel leuk en dapper, dat is voor mij inspirerend. Ik heb ook veel gehad aan de mentortraining bij B&S, je krijgt een spiegel voorgehouden, een leerzame zelfreflectie.”

Elise, veel succes met je opleiding, je kunt het.

 

 

Time2Shine Kids            

 

Veel factoren zijn van invloed op de schoolloopbanen van jongeren, zowel op cognitief gebied als op niet-cognitief gebied. Een succesvolle schoolloopbaan is vooral gebaat bij een warme overdracht tussen het primair en voortgezet onderwijs. “Dat behelst meer dan leerling gegevens overdragen aan de middelbare school “

Deze overgangen vormen belangrijke scharnierpunten in de schoolloopbaan van leerlingen en bieden daardoor zowel kansen als belemmeringen. Een succesvolle overgang is niet voor alle leerlingen weggelegd. Leerlingen uit een minder sociaal milieu en een niet westerse achtergrond blijken uit onderzoek meer ongemakken te ervaren bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Ouders zijn veelal om welke reden dan ook niet bij machten de kinderen te begeleiden bij deze overgang. 

Denk hierbij aan:

 • Niet op de hoogte zijn van het schoolsysteem
 • De Nederlandse taal niet machtig zijn
 • Het ondersteunen bij het plannen van huiswerk
 • Sociale problematiek als pesten en eenzaamheid

Het mentorenproject “Tine 2 Shine Kids” is ontwikkelt om juist die overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken.  Het project koppelt mentoren aan leerlingen van eind groep zeven, begin groep 8 om zo samen te werken aan deze overstap. Wat is er nodig om een goede overstap te maken, bijscholing van een bepaald vak, sociale vaardigheden of eengoede keuze maken voor het vervolgonderwijs.  De mentor kijkt samen met de leerkracht en de mentor wat er nodig is voor de leerling.

Dit gebeurt altijd bij de leerling thuis.

De leerlingen nemen vrijwillig mee aan Time 2 Shine.

Wanneer een fiets, laptop of andere praktische zaken een goede overstap in de weg staan, draagt B&S zorg voor deze materialen zodat de leerling zich niet “anders” voelt dan de andere leerlingen. Ook dit jaar zijn er laptops weggeven voor leerlingen die anders niet thuis konden werken waar nodig.

 

Aanmeldingen

Steeds meer basisscholen vinden hun weg naar Time2Shine Kids!

In het schooljaar 2021 is er samen gewerkt met de volgende basisscholen: De

Bavinck school, Bernardusschool, Crayenester Heemstede, Don Bosco, Floriant De Globe,Hannie Schaft, ISK, ITK, Kon Emma, Mgr Huibersschool, Nicolaas Beetsschool, Pepelaar, Schoter lyceum, Spaarnecollege, St. Bavo, Waddenschool Molenwijk.

Zomaar een van de ervaringen!

M is een rustige jongen van 12jaar. Hij is met zijn ouders en oudere zus uit Syrie gevlucht en zo’n 3 jaar hier. Hij is erg stil en mag leren zich wat meer open te stellen en te praten. Begrijpend lezen en wiskunde zijn aandachtsgebieden. Het moet met een mentor ook wel leuk zijn, niet alleen serieus huiswerk maken want hij begint ook te puberen. We koppelen hem aan R. een sportieve en open man die naast zijn werk en gezin al vrijwilliger bij de zwemclub maar dit ook graag erbij doet. R. maakt via wandelen met de  hond het eerste contact en M komt langzaam los. Begint een beetje te praten maar blijft verlegen. R. komt er achter dat hij eigenlijk geen geschikte fiets heeft om naar het Coornhert te gaan. De te kleine kinderfiets kan niet meer. R. regelt via stichting leergeld een geschikte fiets voor M. Ook het lid worden van een voetbalvereniging stimuleert R. M probeert een paar keer bij HFC maar ontdekt dat dat toch wel ver fietsen is vanuit Schalkwijk en kiest toch voor Olympia. Via het jeugdsportfonds regelen we de contributie.

Op school gaat het in eerste instantie wel goed, hoewel rondom kamp wat communicatie is gemist, dit is net op tijd weer goed gekomen. De oudere zus van M is erg behulpzaam. R. heeft ook contact met school en wordt gemaild door de klassenleraar. M is 2 keer ziek gemeld op de dag van een toets. Omdat hij ook de herkansing mist, krijgt hij voor wiskunde een dikke onvoldoende. Hoewel M astmatisch is en daar ook wel last van heeft, valt dit verzuim wel op. R. gaat in gesprek en komt erachter dat Majd onzeker was voor de toets en zich daarom ziek hield. Dat dat een 1 betekende, had hij niet verwacht. Samen komen ze tot de conclusie dat hij dus beter wel kan gaan ook al is hij onzeker. En bovendien stimuleert R. M om zijn zus om hulp te vragen. Zij helpt met alle liefde haar broer met wiskunde.

 

Track the Talent

 

Schooljaar 2021

Track the Talent brengt jongeren in contact met het bedrijfsleven om zo het beeld over het bedrijfsleven van deze jongeren te vergroten. Track the Talent is een programma waarbij jongeren wekelijks een bedrijf bezoeken en daar een rondleiding ontvangen. Hierbij maken ze kennis met verschillende beroepen, waardoor ze een betere keus kunnen maken voor een vervolgopleiding.

Daarnaast ontvangen de jongeren een training van een professional bijvoorbeeld op het gebied van (werknemers)vaardigheden, solliciteren, communiceren, non-verbale communicatie of leiderschapskwaliteiten. De rondleidingen worden aangepast aan het niveau van de leerlingen.

Het unieke van Track the Talent is dat jongeren op locatie rondgeleid worden door professionals en dat ze zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. De jongeren komen binnen bij bedrijven waar hen dat normaal gesproken niet lukt en ontwikkelen zo een realistische kijk op hoe het er op de werkvloer aan toegaat. Ook wordt hun carrière op deze manier minder abstract, zij krijgen een beter beeld bij hun opties voor de toekomst.

Pandemie COVID-19

We hadden dit jaar weer een mooi programma voorbereid voor praktijkschool De Schakel, mooie workshops bij verschillende bedrijven en deze nog meer actief gemaakt met rollenspellen en doe activiteiten. Helaas gooide in 2021 de pandemie COVID-19 wederom roet in het eten.

Vanaf januari 2021 zijn we met leerlingen van De Schakel bij bedrijven filmpjes gaan maken.

De leerlingen interviewden de bedrijfsleider van het betreffende bedrijf en filmden zo de rondleiding. Deze rondleidingen zijn daarna klassikaal besproken. Zo hebben alle leerlingen toch de informatie ontvangen. Er zijn in totaal 5 bedrijfsfilmpjes gemaakt, die uiteraard ook voor andere klassen kunnen worden ingezet.

In het schooljaar 2021 was het voor Track te Talent een jaar van flexibiliteit. Zo waren de scholen open en zo moesten ze weer dicht. Werknemers van de bedrijven werkten veelal thuis en konden en/of mochten niet naar kantoor komen al helemaal geen groepen ontvangen.

Kortom een raar jaar door corona waar veel niet mogelijk was en zeker al niet in groepjes werken. Bedrijven waren dicht en iedereen werd opgeroepen thuis te werken.

In het schooljaar 2022 – 2023 gaan we onze samenwerking met de Schakel verder uitbreiden. De samenwerking met het nova-college en het Molenduin gaan we weer continueren.

 

Track te Talent wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Haarlem.

 

 

Gilde Gezel

Ook in 2021 is de samenwerking met Spaarne Werkt voortgezet. Die traditionele vorm van Gilde Gezel wordt nadrukkelijk beoogd, want leren doe je vooral door goed na te volgen. De persoonlijke relatie die tussen meester en gezel ontstaat, is een goede remedie tegen onzekerheid en angst voor falen. B&S enthousiasmeert ondernemers om de deelnemers (aangemeld door Spaarne Werkt) een kans te bieden op een leerwerkstage.

Ervaring leert dat een passende werkstage de deelnemers in hun kracht zet en hen energie geeft om de werkstage positief af te sluiten. Voor tachtig procent van deze deelnemers heeft dit geresulteerd in een vaste baan.

 

17 trajecten in 2021 en een coöperatieve en fijne samenwerking met de trajectbegeleiders van Pasmatch.

 

 

Succesverhaal Gilde Gezel

Jan de Vries – Reclamebureau Li Moon

“Weer werken, geeft mij zoveel energie.”

Jan de Vries (60 jaar) werkte zijn hele leven in de marketing bij diverse uitgeverijen van tijdschriften, een sterk veranderende markt door de omslag van print naar online. Jan interesseerde zich al vroeg voor online en wilde zich daarin verdiepen. Wellicht te snel, want hij liep vaak tegen muren op.

“Ze geloofden nog niet in online en hadden er nauwelijks budget voor over.”

Toen zijn laatste contract niet werd verlengd, raakte Jan zonder werk. Langzamerhand verloor hij zijn vertrouwen ooit weer een leuke baan te krijgen. Dat veranderde gelukkig na zijn eerste gesprek bij Bedrijf & Samenleving.

“Desiree Terwee vertelde me om niet bij de pakken neer te zitten. Zij zag genoeg potentie in mij om werk te vinden. We onderzochten mijn mogelijkheden en ook waar ik gelukkig van zou worden. Ik vertelde over mijn interesse in online marketing, want die is altijd gebleven.”

Desiree ging op zoek naar een geschikte werkplek en had al snel beet. Reclamebureau Li Moon gunde Jan een kans, die hij met beide handen aanpakte. Het bleek een ‘match made in heaven’.

“Ik had een heel gezellig gesprek met eigenaren Bea en Alexander. Op mijn eerste werkdag had ik nog een jasje en een overhemd aan, maar dat is niet nodig. De sfeer is informeel. Weer werken gaf mij zoveel energie, ook sociaal gezien loop je veel mis als je niet werkt.”

De eerste tijd hield Jan zich vooral bezig met inbound marketing en leerde zo het bedrijf beter kennen. Wat meehielp, was dat hij door commercieel directeur Alexander Nijeboer werd ingewerkt.

“Ik werd gestimuleerd, gewaardeerd en voel mij nog altijd enthousiast.”

 

Over Bedrijf & Samenleving:

“Desiree is een warme persoonlijkheid met humor. Ze is heel belangstellend en belde regelmatig op.”

Na vijf maanden kreeg hij een halfjaarcontract als Merkadviseur.

“Mijn online verworven leads, volg ik ook op. Ik bel de potentiële klant en inventariseer wat zijn/haar probleem of wens is. Daaruit volgen een advies en offerte. Mijn saleservaring aan de andere kant van de tafel komt daarbij goed van pas. Mij in korte tijd verplaatsen in de situatie van de andere partij en vervolgens een oplossing bedenken, past bij mij.”

De toekomst?

“Ik zit hier prima op mijn plek en krijg waardering voor mijn werk. Mijn halfjaarcontract is inmiddels verlengd met een jaar.

Spaarne Werkt koopt jaarlijks 15 – 17 trajecten in bij Bedrijf & Samenleving

Werknemersvrijwilligersdagen

 

Ondernemen met je hart!

Wat bereiken we veel als ieder bedrijf al haar werknemers één dag per jaar vrijwilligerswerk laat doen! Op die dag zet je iemand die het hard nodig heeft in het zonnetje, bezorgt hem of haar een onvergetelijke dag of knapt iets op waar heel veel mensen blij van worden. Je kan ook je expertise delen. Denk eens aan al die eenzame ouderen in Nederland, of aan mensen die leven onder de armoedegrens.

Zeg nou zelf… wat is dan één dag? Geef uw werknemers deze kans en met elkaar beleven jullie een geweldige ervaring en zo verbinden we met elkaar uiteenlopende werelden zodat we elkaar beter gaan begrijpen!

 

 

MSD ‘Handen uit de Mouwen’

Bedrijf & Samenleving organiseert al jaren de Handen uit de Mouwen-projecten voor de verschillende vestigingen van MSD in Oss, Haarlem en Boxmeer.

Naast de bijdrage die MSD met het dagelijkse werk levert aan een gezondere wereld, wil MSD een goede ‘buur’ zijn voor haar omgeving. Maatschappelijke betrokkenheid staat dan ook hoog in het vaandel van MSD. De medewerkers van MSD dragen daar enthousiast aan bij, heel concreet door de Handen uit de Mouwen te steken.

Elk jaar mogen de medewerkers van MSD in werktijd vrijwillig met de ‘Handen uit de Mouwen’. Dit kan een klus zijn bij een kinderboerderij of een dagje erop uit met mensen die extra aandacht verdienen, bijvoorbeeld, ouderen, kinderen of gehandicapten.

In 2021 is door corona op een alternatieve manier uitvoering gegeven aan dit project.  

Wilt u meer informatie over de werknemersvrijwilligersdagen? Bezoek onze website, na het lezen van de website enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op!

Naast de Handen uit de Mouwen van MSD organiseert B&S voor b.v. In -Holland, Dura Vermeer en Bouwbedrijf Huijbens,  vrijwiligersdagen.

 

SROI, sociaal Return on Investment.

Social Return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. SROI is het opnemen van sociale voorwaarden in subsidies en inkoop- of aanbestedingstrajecten. Contractpartners leveren op deze manier een bijdrage aan de werkgelegenheid, bij voorkeur in Haarlem.

Bedrijf & Samenleving is een van de partners van de gemeente Haarlem om bedrijven te ondersteunen deze SROI in te vullen. Samen onderzoeken we wat mogelijk is en wat passend is bij het bedrijf. De samenwerking met Dura Vermeer, Bouwbedrijf Huijbens wordt ook in 2021 vormgegeven. 

Samen met de SROI – medewerker van de gemeente Haarlem voeren we gesprekken met de bedrijven die een SROI-verplichting hebben en onderzoekt Bedrijf & samenleving wat we voor deze bedrijven kunnen betekenen.

 

 

 

 

Samenwerking met projecten uit de stad.

 

Haarlemse Verbinders

Zelforganisaties zijn vrijwilligersorganisaties die opkomen voor de belangen van hun achterban en die activiteiten voor hen organiseren. De vrijwilligers zijn gedreven sleutelpersonen die zowel de Haarlemse samenleving als de achterban goed kennen.

Bedrijf & Samenleving heeft in opdracht van de gemeente Haarlem een coachingstraject uitgevoerd om zelforganisaties te ondersteunen en te versterken, in samenwerking met een businesscoach.

Dit heeft geresulteerd in platform De Haarlemse Verbinders met als missie:

Culturele achtergronden met elkaar te delen om zo elkaar beter te leren begrijpen en krachten te bundelen van de zelforganisatie om zo het aanbod voor de doelgroep te versterken en een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn naar de formele organisaties en de gemeente.

 

Vanuit de coaching en de bijeenkomsten is de vereniging Haarlemse Verbinders opgericht. Bedrijf & Samenleving werkt als adviseur mee aan de verdere opbouw van de Haarlemse Verbinders samen met de coaching vanuit het bedrijfsleven.

De Coalitie Erbij

Bedrijf & Samenleving is een van de deelnemers van de kerngroep: De Coalitie Erbij, Haarlem ontmoet. Gezamenlijk willen we werken aan duurzame oplossingen op het terrein van eenzaamheidsbestrijding.

 

Participatiemarkt

Ook in 2021 heeft Bedrijf & samenleving deelgenomen aan de participatiemarkt van Pasmatch, die deze keer digitaal werd georganiseerd.

 

Gouden dagen

Bedrijf & Samenleving is ambassadeur van De Gouden Dagen. Gouden Dagen is een landelijk initiatief voor het bevorderen van het welzijn van ouderen. In Haarlem worden de Gouden Dagen uitgerold door de Stichting Sint Jacob. Bedrijf & Samenleving zet haar netwerk in om zo samen met Gouden Dagen activiteiten te organiseren.

Hatka

Samen met maatschappelijke partners uit de stad werken we mee aan armoedebestrijding voor kinderen tot 13 jaar, voor 2030 de armoede Haarlem uit voor kinderen tot 18 jaar is het motto!

 

 

Marketing, Communicatie en PR

Ook in 2021 hebben we gewerkt aan de zichtbaarheid van Bedrijf & Samenleving. B&S zet hierbij verschillende middelen in als: sociale media, digitale nieuwsbrieven, website, kranten, radio Haarlem105, abri’s, Driehoeks borden en de communicatiekanalen van de gemeente Haarlem.  

B&S ontvangt positieve reacties op de manier waarop wij onze huisstijl consequent inzetten in de communicatie van de verschillende projecten. 

Laptops in coronatijd

Digitale achterstand zorgt voor achterstand in de maatschappij.

Het is niet nieuw dat er leerachterstanden ontstaan en kinderen en jongeren hierdoor minder kansen op voorspoed hebben. Een trend die al lang in gang is gezet maar door de pandemie nog eens extra duidelijk zichtbaar is gemaakt. De ongelijkheid stijgt hierdoor in een snel tempo.

Bedrijf & Samenleving kreeg via onderwijs en andere maatschappelijke organisaties alarmerende berichten! Kinderen die geen computer thuis hebben en vanuit thuis geen ondersteuning ontvangen. Leerlingen die op een telefoon hun huiswerk moesten maken, grote gezinnen met 1 laptop op verschillende scholen. Dan kan je zeggen: ‘dan maar om de beurt’ maar daar houden de lesroosters geen rekening mee.

Duidelijk dat Bedrijf & Samenleving zich juist voor deze doelgroep wil inzetten. Immers het zijn deze leerlingen en jongeren die Bedrijf & Samenleving aan een vrijwillig mentor koppelt om ondersteuning te beiden.

Wat is hiervoor nodig? Simpel maar niet altijd makkelijk; GELD! Wij belden fondsen, bedrijven en de Rotary en zij brachten 13.000 euro bij elkaar!

Het bedrijf Reuzado B.V. service leverde de refurbished laptops en bij ieder bestelling leverde dit bedrijf er extra laptops bij! Hoe mooi kan het zijn. Hierdoor hebben we ruim 120 laptops kunnen geven aan leerlingen en jongeren die zo het digitale onderwijs konden volgen.

Dank hiervoor aan de Rabobank, Reuzado B.V., Fonds Burgerweeshuis en de Rotary Haarlem, Heemstede Groenendaal en Santpoort Brederode.

 

Sociale media

Bedrijf & Samenleving heeft in 2021 opnieuw flink ingezet op de sociale media. Via Facebook, Twitter en LinkedIn heeft Bedrijf & Samenleving uitgebreid gecommuniceerd over haar projecten. Meer volgers en reacties op de berichten zijn het resultaat.

 

Digitale nieuwsbrief

Alle contacten van Bedrijf & Samenleving ontvangen de digitale nieuwsbrief, waarin onze relaties worden geïnformeerd over de verschillende projecten. In de digitale nieuwsbrief kan de lezer per onderwerp doorklikken naar de website.

Organisatie

De burgemeester van Haarlem, de heer mr. J. Wienen, gaf enthousiast zijn steun aan ons initiatief door zich in te zetten als beschermheer van de stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken.

Bestuur

Voorzitter        Dhr. Bloemers      Lid van de Raad van Commissarissen / Supervisory Board Member Imbema

Vicevoorzitter    Dhr. R. Klasen    Dir Global Communications & Brand, Benelux Teva                     

Secretaris            Dhr. Vogelaar    Vogelaar Advocatuur

Penningmeester Dhr. A. Hoenderdos AA  Partner / Accountancy & Bedrijfsadvies BDO

Bestuurslid                        Mevr. S. Teerling             Recovery Office bijzonder beheer ABN AMRO bank

Bestuurslid                        Dhr. M. Springer              teamchef Politie l Eenheid Noord-Holland l District Kennemerland l Team Haarlem

Personeel

 

Marijke Aukema, directeur, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, ondersteuning projecten en het financiële beheer van Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken. 

Desiree Terwee de Regt, projectmanager, Time2Shine, jongeren en Gilde Gezel

Hilly de Jong, projectleider Time2Shine Kids

Petra Jenz, projectleider Beursvloer, werknemersvrijwilligersdagen en Track the Talent

Daarnaast maakt Bedrijf & Samenleving gebruik van de diensten van het grafisch ontwerpbureau Oog Voor Stijl.

Categorieën
Uncategorized

Vrijwilligersbeleid

VRIJWILLIGERSBELEID BEDRIJF & SAMENLEVING

Freddie Oversteegenstraat 315

2033 MV Haarlem

 1. Taak van de vrijwilliger

 

Bedrijf & Samenleving werkt samen met vrijwilligers zoals:  mentoren en project  ondersteuners.

Vrijwillig mentoren, zijn vrijwilligers die onder begeleiding van beroepskrachten jongeren in de leeftijd van 11 – 27 jaar begeleiden. Dit kan zijn door het geven van huiswerkbegeleiding en/of het ondersteunen op het sociale vlak.

Vrijwilligers ondersteunen de projectmedewerkers, dit kan zijn op administratief gebied maar ook het geven van ondersteuning bij het organiseren van projecten

Een vrijwillig mentor is de vertrouwenspersoon van de jongeren. De projectmedewerkers ondersteunen de mentor waar nodig.

De taakverdeling bij het ondersteunen van projecten wordt in overleg met de vrijwilliger besproken. De projectmedewerker blijft altijd eindverantwoordelijk.

Tijdens de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten is er op aanvraag van de vrijwilliger altijd de mogelijkheid voor een gesprek. Taken kunnen in overleg altijd worden bijgesteld.

 

 

 1. Inwerkperiode en begeleiding

        

Tijdens de inwerkperiode werken de beroepskracht en de vrijwilliger samen aan de uitvoerende   taken. Er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid. Alle facetten van de werkzaamheden worden besproken en wanneer de vrijwilliger zelfstandig haar of zijn taken kan opnemen, kan zij/hij de taken zelfstandig gaan uitvoeren.

Bedrijf & Samenleving heeft een klein team waardoor de vrijwilliger al snel een onderdeel hiervan wordt

De vrijwilliger wordt ingewerkt door de beroepskracht die verantwoordelijk is voor het project waar de vrijwilliger zich voor in wil zetten.

De inwerkperiode duurt 1 maand, in het evaluatiegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Samenwerking met het team en de beroepskracht
 • Voelt de vrijwilliger zich veilig om zijn/haar vrijwilligerswerk te doen
 • Zijn de taken uitvoerbaar
 • Wat heeft de vrijwilliger nog nodig om zijn/haar taken uit te voeren

 

 

 1. Minimale werkperiode en opzegtermijn

Wanneer een vrijwillig mentor zich aanmeldt bij Bedrijf & Samenleving  moet hij/zij minimaal 1 jaar beschikbaar zijn voor 1 uur in de week. Wanneer een mentor geen “klik” heeft met de jongeren wordt dit besproken met de beroepskracht en deze zorgt voor een ‘warme overdracht’ naar een andere mentor.

Voor de vrijwilliger die ondersteuning biedt aan een uitvoerend project maakt

Bedrijf &Samenleving samen met de vrijwilliger afspraken over de tijdsduur. Wij vragen of de vrijwilliger zich niet vrijblijvend inzet, dus bij beëindiging van de werkzaamheden rekening houdt met de uitvoering van het project.

Wanneer een vrijwilliger een getuigschrift vraagt wordt deze afgegeven.

 1. Hoe worden afspraken vastgelegd

Afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract.

 1. Onkostenvergoedingen

Reiskosten en andere kosten kunnen per maand gedeclareerd worden op een declaratieformulier die bij Bedrijf & Samenleving beschikbaar is. De vergoedingen worden altijd overgemaakt op de bankrekening van de vrijwilliger.

Daarnaast ontvangt de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding van 5,- euro per uur met een maximum van 150,- euro per maand.

In overleg met de directeur worden voor iedere vrijwilliger de afspraken hierover vastgelegd

 1. Immateriële vergoedingen

Bedrijf & Samenleving vindt het zeer belangrijk dat vrijwilligers worden gewaardeerd met meer dan een onkostenvergoeding. Mentoren worden uitgenodigd voor terugkomavonden, thema-avonden en intervisie. Tijdens deze avonden is er ook aandacht voor het sociale aspect en de interactie tussen mentoren, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. Dit ondersteunen we door bijvoorbeeld met elkaar te eten of een aangeklede borrel te organiseren

De ondersteunende vrijwilliger gaat mee met het team wanneer er bijvoorbeeld rond de kerstdagen een gezamenlijk diner is.

Bedrijf en Samenleving heeft relatiebeheer hoog in het vaandel staan.

 1. Verzekeringen

De vrijwilligers zijn verzekerd. De gemeente Haarlem heeft een collectieve vrijwilligersverzekering.

 1. Scholing en training

 

Vrijwillig mentoren ontvangen een tweedaagse training voordat ze als vrijwillig mentor aan de slag kunnen. Intervisie en thema-avonden worden georganiseerd waar mentoren ervaringen met elkaar kunnen delen. Daarnaast kunnen ze voor ondersteuning te allen tijden contact opnemen met de beroepskrachten.

Het budget dat hiervoor te besteden is wordt aangevraagd bij fondsen en gemeente. Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar om dit te organiseren.

Iedere vrijwilliger kan in aanmerking komen voor een training indien dit nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken taken, met de aanvulling dat dit wel in alle redelijkheid gebeurt en financieel haalbaar is.

Samen met de directeur wordt er gekeken naar de mogelijkheden

 1. Inspraak en medezeggenschap

 

Vrijwilligers mogen en kunnen altijd meedenken in de werkzaamheden, samen weet je meer.

Voor het mentorenproject is er een projectgroep van, voor en door mentoren waarin mentoren meedenken om hun taken en de taken van B&S verder te professionaliseren.

 1. Conflicten- en geschillenregeling

Bij geschillen of conflicten kan de betreffende vrijwilliger altijd contact op nemen met de directeur of de vertrouwenspersoon van Bedrijf & Samenleving

Bedrijf & Samenleving 2022

Categorieën
Bedrijf en samenleving Uncategorized

Vertrouwenspersoon

René Klasen

Geboren in 1957, getrouwd met Jenny, vader van twee dochters en een zoon en opa van twee prachtige kleinkinderen. Ik ben ruim 34 jaar werkzaam bij Teva in Haarlem, de laatste 22 jaar als Director Corporate Affairs voor de Benelux. Daarnaast ben ik al een groot aantal jaren bestuurslid van Bedrijf en Samenleving en sinds vorig jaar vicevoorzitter. Ik vind het belangrijk dat een organisatie een vertrouwenspersoon heeft.

Een veilige werkomgeving, waarin je als medewerker en vrijwilliger fijn en zonder angst kunt werken en jezelf maximaal kunt ontwikkelen is enorm belangrijk. Neerbuigende opmerkingen, seksuele intimidatie, agressie, pesten zijn dingen waar mensen letterlijk ziek van kunnen worden. Helaas zijn er nog veel organisaties waar dit gebeurt.

Als medewerkers en vrijwilligers te lijden hebben onder ongewenst gedrag van collega’s, leidinggevenden of mensen waar ze mee samenwerken, dan vind ik het belangrijk dat jullie je zorgen en gevoel kunt delen met iemand die niet direct bij de dagelijkse werkzaamheden in de organisatie is betrokken. Ik ben iemand die naar jullie luistert en de juiste stappen kan nemen om te zorgen dat dit ongewenste gedrag stopt.

Soms is het moeilijk om met mensen in je directe (werk)omgeving over de problemen te praten. Als dat zo is, dan kun je direct met mij contact opnemen. Dit hoef je niet eerst met je leidinggevende of anderen te overleggen. Wat we bespreken is vertrouwelijk.

Je kunt me bellen op 06-51784728 of een e-mail sturen naar reneklasen@ziggo.nl

Ik ben er voor je als je me nodig hebt!

Categorieën
Uncategorized

Een veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving

Bedrijf & Samenleving wil voor haar medewerkers en vrijwilligers een veilige werkomgeving creëren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bedrijf & Samenleving als werkgever, medewerkers en vrijwilligers.

Een veilige en prettige werkomgeving creëren, dat vinden wij bij Bedrijf & Samenleving belangrijk!  Veiligheid gaat ook over je mening kunnen delen, luisteren naar elkaar en respectvol met elkaar omgaan. Gelijkwaardigheid en een open en eerlijke instelling, zijn bij Bedrijf & Samenleving belangrijke waarden. Ons beleid is erop gericht om ongewenste omgangsvormen en discriminatie op de werkvloer tegen te gaan en vooral te voorkomen. Wees je daarom altijd bewust van jouw eigen gevoel van veiligheid en heb aandacht voor elkaar.

Ongewenste omgangsvormen & discriminatie

Vrij je mening kunnen geven, naar elkaar en respectvol met elkaar omgaan. Gelijkwaardigheid, openheid en eerlijkheid zijn belangrijke zaken voor Bedrijf & Samenleving. Ons beleid is erop gericht om ongewenste omgangsvormen en discriminatie op de werkvloer tegengegaan en te voorkomen.

Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij het volgende:

 • Agressie en geweld
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Discriminatie
 • Pesten

Bij ongewenste omgangsvormen is het soms onduidelijk waar de grens ligt. Wat de één onverschillig laat, ervaart de ander als ongewenst, kwetsend of bedreigend. Niet hoe het is bedoeld, maar hoe het wordt ervaren hanteren we als maatgevend. Wij moeten er samen voor zorgen dat ongewenste omgangsvormen worden voorkomen.

Van iedere medewerker verwachten we dat hij/zij respectvol omgaat met collega’s, klanten en vrijwilligers en dat correct, vriendelijk en klantgericht gedrag wordt vertoond. Daarnaast verwachten we dat je je meldt als jijzelf of een collega slachtoffer wordt van ongewenste omgangsvormen. Je kunt contact opnemen met jouw leidinggevende of (anoniem) bij de vertrouwenspersoon van, Bedrijf & Samenleving Rene Klasen.

Uiteraard zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen tegen de persoon die ongewenst gedrag heeft vertoond.

Bedrijf & Samenleving

2022

Categorieën
Uncategorized

Afspraken mer de mentor

Afspraken met de mentor

 • De mentor is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die door Bedrijf & Samenleving aangevraagd wordt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Een VOG dient na ontvangst binnen twee weken opgestuurd te worden naar Bedrijf & Samenleving.
 • De mentor volgt een training voorafgaand aan/of tijdens het mentorschap.
 • De mentor bespreekt vooraf de beschikbaarheid en duur van een begeleidingstraject.
 • De mentor begeleidt één jongere.
 • De mentor van het Kidsproject begeleidt het kind met op de achtergrond een ouder of verzorger
 • De mentor ontvangt in principe geen mentee thuis.
 • Tijdens het traject kan het zijn dat de vertrouwensband met de mentee zo vertrouwelijk is dat in overleg met de projectleider dit is toegestaan. De Mentor biedt dan zoals beschreven in; gewenste omgangsvormen een veilige plek. (zie veilige werkomgeving en gedragscode)
 • De mentor evalueert tussentijds met de projectleider over het contact dat hij/zij heeft met de jongere.
 • De mentor kan gebruik maken van geplande terugkomavonden, waarbij bepaalde vraagstukken over het mentorschap beantwoord kunnen worden.
 • Bij problemen kan de mentor altijd (ook in het weekend) contact opnemen met de projectleider.
 • Bij het beëindigen van een samenwerkingsverband tussen de mentor en de jongere is het streven dit een maand vóór de beëindiging door te geven.
 • Wanneer de begeleiding tussentijds wordt beëindigd neemt de mentor contact op met de projectleider, zodat er een warme overdracht plaats kan vinden naar een eventuele nieuwe mentor.
 • Als mentor ga je vertrouwelijk om met alle informatie.
Categorieën
Bedrijf en samenleving Uncategorized

AVG

 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bedrijf & Samenleving vindt het belangrijk om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat de privacy van een ieder gewaarborgd is. In deze privacyverklaring leggen we graag uit hoe we dat doen.

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken, gevestigd aan Freddie Oversteegenstraat 315, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.bedrijfensamenleving.nl Freddie Oversteegenstraat 315 06-14594052

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan

ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marijke@bedrijfensamenleving.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen

kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken) tussen zit. Bedrijf & Samenleving Haarlem maakt hiervoor geen gebruik van geautomatiseerde systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra de deelnemers de projecten hebben afgesloten worden alle persoonsgegevens verwijderd. Mits anders is afgesproken met de deelnemers. Dit wordt vastgelegd in een avg document.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen

naar marijke@bedrijfensamenleving.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marijke@bedrijfensamenleving.nl

 

Categorieën
Uncategorized

In Holland werkgeversvrijwilligersdag

Medewerkers van In Holland steken de Handen uit de Mouwen!

Donderdag 7 april, verdelen de medewerkers zich over drie projecten:

De Speeltuin de Eenhoorn, krijgt een frisse voorjaars uitstraling!

In het Woonzorgcentrum Schalkweide worden met de bewoners pannenkoeken gebakken en een feestmiddag georganiseerd met de Oranjeman

In KDV de Wollewei maken de medewerkers met kinderen Moederdag cadeautjes, springen op het springkussen  en eten heerlijk een ijsje.

Medewerkers waren onder de indruk van al het werk wat vrijwilligers en personeel op de verschillende locaties verzetten!

En wat is het eigenlijk een kleine moeite om een dagje met elkaar aan de slag te gaan.

Tijdens de afsluitende borrel waar iedereen ervaringen kon delen waren ze het over een ding een:

Volgend jaar weer!