Categorieën
Uncategorized

Een veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving

Bedrijf & Samenleving wil voor haar medewerkers en vrijwilligers een veilige werkomgeving creëren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bedrijf & Samenleving als werkgever, medewerkers en vrijwilligers.

Een veilige en prettige werkomgeving creëren, dat vinden wij bij Bedrijf & Samenleving belangrijk!  Veiligheid gaat ook over je mening kunnen delen, luisteren naar elkaar en respectvol met elkaar omgaan. Gelijkwaardigheid en een open en eerlijke instelling, zijn bij Bedrijf & Samenleving belangrijke waarden. Ons beleid is erop gericht om ongewenste omgangsvormen en discriminatie op de werkvloer tegen te gaan en vooral te voorkomen. Wees je daarom altijd bewust van jouw eigen gevoel van veiligheid en heb aandacht voor elkaar.

Ongewenste omgangsvormen & discriminatie

Vrij je mening kunnen geven, naar elkaar en respectvol met elkaar omgaan. Gelijkwaardigheid, openheid en eerlijkheid zijn belangrijke zaken voor Bedrijf & Samenleving. Ons beleid is erop gericht om ongewenste omgangsvormen en discriminatie op de werkvloer tegengegaan en te voorkomen.

Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij het volgende:

  • Agressie en geweld
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Discriminatie
  • Pesten

Bij ongewenste omgangsvormen is het soms onduidelijk waar de grens ligt. Wat de één onverschillig laat, ervaart de ander als ongewenst, kwetsend of bedreigend. Niet hoe het is bedoeld, maar hoe het wordt ervaren hanteren we als maatgevend. Wij moeten er samen voor zorgen dat ongewenste omgangsvormen worden voorkomen.

Van iedere medewerker verwachten we dat hij/zij respectvol omgaat met collega’s, klanten en vrijwilligers en dat correct, vriendelijk en klantgericht gedrag wordt vertoond. Daarnaast verwachten we dat je je meldt als jijzelf of een collega slachtoffer wordt van ongewenste omgangsvormen. Je kunt contact opnemen met jouw leidinggevende of (anoniem) bij de vertrouwenspersoon van, Bedrijf & Samenleving Rene Klasen.

Uiteraard zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen tegen de persoon die ongewenst gedrag heeft vertoond.

Bedrijf & Samenleving

2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.