Samenleving verbindt bedrijven en de samenleving door middel van projecten met een maatschappelijke meerwaarde

Haarlemse Verbinders

Haarlemse Verbinders logo

Zelforganisaties zijn vrijwilligersorganisaties die opkomen voor de belangen van hun achterban en die activiteiten voor hen organiseren. De vrijwilligers zijn gedreven sleutelpersonen die zowel de Haarlemse samenleving als de achterban goed kennen.

Platform De Haarlemse Verbinders

Bedrijf & samenleving heeft in opdracht van de gemeente Haarlem een coachingstraject uitgevoerd om zelforganisaties te ondersteunen en te versterken, in samenwerking met een businesscoach.

Dit heeft geresulteerd in platform De Haarlemse Verbinders met als missie:

“Culturele achtergronden met elkaar te delen om zo elkaar beter te leren begrijpen en krachten te bundelen van de zelforganisatie om zo het aanbod voor de doelgroep te versterken en een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn naar de formele organisaties en de gemeente.”

Coachen van zelforganisaties

In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om een effectieve en duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen de formele organisaties, de gemeente en zelforganisaties. De wederzijdse verwachtingen lopen nogal eens uiteen en de verschillen tussen vrijwilligers en beroepskrachten kunnen leiden tot misverstanden en irritaties.

Haarlemse Verbinders presentatie

Presentatie aan de wethouder van de Haarlemse Verbinders

De gemeente en de formele organisaties weten de zelforganisaties en hun achterban wel te vinden en vragen veel van hun inzet en kennis over de deelnemers vanuit de zelforganisaties. Immers zij bereiken de verschillende Haarlemse inwoners met de verschillende culturele achtergronden en problemen.

Tijdens de coaching is dit oud zeer verwerkt en is er vooral gekeken hoe de zelforganisaties vanuit hun kracht in gesprek gaan en onderhandelen met de formele organisaties.

Vanuit de coaching en de bijeenkomsten is de vereniging Haarlemse Verbinders opgericht. Bedrijf & Samenleving werkt als adviseur mee aan de verdere opbouw van de Haarlemse Verbinders samen met de coaching vanuit het bedrijfsleven.