Waarom MBO?

Waarom MBO – Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

Het besef dat er diverse grote maatschappelijke opgaven liggen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit leidt ertoe dat ook bedrijven en allerlei organisaties zich steeds meer verbinden aan MVO-doelen. Dit doen zij vanuit zowel maatschappelijk engagement, het zicht op commerciële kansen, maar ook omdat het een risico is geworden als je je hier als bedrijf of organisatie niet op kunt profileren. Een van de pijlers is MBO, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. MBO is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de Nederlandse samenleving. Aan het eind van de 20e eeuw ziet de overheid in dat zij zeker ook door de globalisering de uitdagingen van de samenleving niet alleen aan kan
Onder de noemer maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) zetten steeds meer organisaties zich op deze wijze in voor de (lokale) maatschappij. Hierdoor bieden zij ondersteuning bij het realiseren van projecten die voor maatschappelijke organisaties van grote waarde zijn. Tegelijkertijd biedt dit de gelegenheid een kijkje te nemen in een elkaars wereld

Ondernemen met je hart

Veel bedrijven vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te ondernemen. “Het gaat niet om winstmaximalisatie, maar om winstoptimalisatie,” horen we bij de Rabobank. )
De omgeving profiteert mee van het succes van het bedrijf.

Waarom MVO?

Waardering door de omgeving; uit onderzoek van CSR Europe blijkt 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk te vinden dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Goed imago: de perceptie van het bedrijf door stakeholders en maatschappij wordt er positief door beïnvloed • Grotere naamsbekendheid • Onderscheiding van concurrenten
Uitbreiding netwerk • Het levert gemotiveerd en gekwalificeerd personeel op ‘Goed doen’ geeft je een goed gevoel.

Maatschappelijk betrokken ondernemen, als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen, zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven willen iets terug doen voor de lokale samenleving.
Bedrijf & Samenleving zoekt altijd naar een win-winsituatie voor alle partijen.

Meerwaarde & Meedoen

Meerwaarde voor bedrijven

Vormgeven eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid / Uitbreiding netwerk / Grotere naamsbekendheid / Onderscheiding van concurrenten / Strategische samenwerking met externe partijen / Voedingsbodem voor nieuwe producten en/of diensten / Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers / Toegang tot nieuwe markten en – kennis / Inspireren en motiveren van medewerkers / Waardering door de omgeving: de samenleving doet een appèl op het bedrijfsleven om zich maatschappelijk in te zetten.

Onderzoek van CSR Europe toont aan dat 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Meerwaarde voor werknemers

Trots dat hun werkgever zich inzet voor de samenleving / Persoonlijke betrokkenheid door de inzet voor anderen / Meer mens dan werknemer / Persoonlijke ontwikkeling door het toepassen van de competenties in een andere context / Talentontwikkeling / Zingeving / Nieuwe ontmoetingen door netwerken / Doorbreken van routine / Blikverruiming / Inspiratie en plezier.
Maatschappelijke activiteiten versterken teambuilding en versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers

Meerwaarde voor Maatschappelijke organisatie

Meer promotie voor eigen doel / Toegang tot nieuwe netwerken, vrijwilligers en middelen / Kennisoverdracht. Vervulling van wensen/behoeftes door tekort is aan kennis, mankracht (en budgetten). Ontmoeten van 2 werelden

B & S wil werknemers inspireren, motiveren en mobiliseren om zich (vrijwillig) in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. M.O.’s kunnen op allerlei gebieden hulp gebruiken echter hebben vaak niet de expertise, de mankracht en/of middelen om dit goed in kaart te brengen, te coördineren, organiseren, uit te voeren. B & S helpt bij de coördinatie hiervan en neemt daarmee voor beide partijen werk uit handen. Door jarenlange ervaring op dit gebied hebben we kennis van zaken en haal je er voor beide partijen het maximale rendement uit en creëert daarmee een win-win situatie én een bijdrage aan een betere samenleving/wereld!