Vrijwillgersbeleid Bedrijf en Samenleving

 

Freddie Oversteegenstraat 315

2033 MV Haarlem

 1. Taak van de vrijwilliger

 

Bedrijf & Samenleving werkt samen met vrijwilligers zoals:  mentoren en project  ondersteuners.

Vrijwillig mentoren, zijn vrijwilligers die onder begeleiding van beroepskrachten jongeren in de leeftijd van 11 – 27 jaar begeleiden. Dit kan zijn door het geven van huiswerkbegeleiding en/of het ondersteunen op het sociale vlak.

Vrijwilligers ondersteunen de projectmedewerkers, dit kan zijn op administratief gebied maar ook het geven van ondersteuning bij het organiseren van projecten

Een vrijwillig mentor is de vertrouwenspersoon van de jongeren. De projectmedewerkers ondersteunen de mentor waar nodig.

De taakverdeling bij het ondersteunen van projecten wordt in overleg met de vrijwilliger besproken. De projectmedewerker blijft altijd eindverantwoordelijk.

Tijdens de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten is er op aanvraag van de vrijwilliger altijd de mogelijkheid voor een gesprek. Taken kunnen in overleg altijd worden bijgesteld.

 

 

 1. Inwerkperiode en begeleiding

        

Tijdens de inwerkperiode werken de beroepskracht en de vrijwilliger samen aan de uitvoerende   taken. Er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid. Alle facetten van de werkzaamheden worden besproken en wanneer de vrijwilliger zelfstandig haar of zijn taken kan opnemen, kan zij/hij de taken zelfstandig gaan uitvoeren.

Bedrijf & Samenleving heeft een klein team waardoor de vrijwilliger al snel een onderdeel hiervan wordt

De vrijwilliger wordt ingewerkt door de beroepskracht die verantwoordelijk is voor het project waar de vrijwilliger zich voor in wil zetten.

De inwerkperiode duurt 1 maand, in het evaluatiegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Samenwerking met het team en de beroepskracht
 • Voelt de vrijwilliger zich veilig om zijn/haar vrijwilligerswerk te doen
 • Zijn de taken uitvoerbaar
 • Wat heeft de vrijwilliger nog nodig om zijn/haar taken uit te voeren

 

 

 1. Minimale werkperiode en opzegtermijn

Wanneer een vrijwillig mentor zich aanmeldt bij Bedrijf & Samenleving  moet hij/zij minimaal 1 jaar beschikbaar zijn voor 1 uur in de week. Wanneer een mentor geen “klik” heeft met de jongeren wordt dit besproken met de beroepskracht en deze zorgt voor een ‘warme overdracht’ naar een andere mentor.

Voor de vrijwilliger die ondersteuning biedt aan een uitvoerend project maakt

Bedrijf &Samenleving samen met de vrijwilliger afspraken over de tijdsduur. Wij vragen of de vrijwilliger zich niet vrijblijvend inzet, dus bij beëindiging van de werkzaamheden rekening houdt met de uitvoering van het project.

Wanneer een vrijwilliger een getuigschrift vraagt wordt deze afgegeven.

 1. Hoe worden afspraken vastgelegd

Afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract.

 1. Onkostenvergoedingen

Reiskosten en andere kosten kunnen per maand gedeclareerd worden op een declaratieformulier die bij Bedrijf & Samenleving beschikbaar is. De vergoedingen worden altijd overgemaakt op de bankrekening van de vrijwilliger.

Daarnaast ontvangt de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding van 5,- euro per uur met een maximum van 150,- euro per maand.

In overleg met de directeur worden voor iedere vrijwilliger de afspraken hierover vastgelegd

 1. Immateriële vergoedingen

Bedrijf & Samenleving vindt het zeer belangrijk dat vrijwilligers worden gewaardeerd met meer dan een onkostenvergoeding. Mentoren worden uitgenodigd voor terugkomavonden, thema-avonden en intervisie. Tijdens deze avonden is er ook aandacht voor het sociale aspect en de interactie tussen mentoren, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. Dit ondersteunen we door bijvoorbeeld met elkaar te eten of een aangeklede borrel te organiseren

De ondersteunende vrijwilliger gaat mee met het team wanneer er bijvoorbeeld rond de kerstdagen een gezamenlijk diner is.

Bedrijf en Samenleving heeft relatiebeheer hoog in het vaandel staan.

 1. Verzekeringen

De vrijwilligers zijn verzekerd. De gemeente Haarlem heeft een collectieve vrijwilligersverzekering.

 1. Scholing en training

 

Vrijwillig mentoren ontvangen een tweedaagse training voordat ze als vrijwillig mentor aan de slag kunnen. Intervisie en thema-avonden worden georganiseerd waar mentoren ervaringen met elkaar kunnen delen. Daarnaast kunnen ze voor ondersteuning te allen tijden contact opnemen met de beroepskrachten.

Het budget dat hiervoor te besteden is wordt aangevraagd bij fondsen en gemeente. Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar om dit te organiseren.

Iedere vrijwilliger kan in aanmerking komen voor een training indien dit nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken taken, met de aanvulling dat dit wel in alle redelijkheid gebeurt en financieel haalbaar is.

Samen met de directeur wordt er gekeken naar de mogelijkheden

 1. Inspraak en medezeggenschap

 

Vrijwilligers mogen en kunnen altijd meedenken in de werkzaamheden, samen weet je meer.

Voor het mentorenproject is er een projectgroep van, voor en door mentoren waarin mentoren meedenken om hun taken en de taken van B&S verder te professionaliseren.

 1. Conflicten- en geschillenregeliBij geschillen of conflicten kan de betreffende vrijwilliger altijd contact op nemen met de directeur of de vertrouwenspersoon van Bedrijf & Samenleving

Bedrijf & Samenleving 2022

 

Lid worden?

Iets doen voor een ander, daar word je zelf blij van

oproep bedrijven mvo