Samenleving verbindt bedrijven en de samenleving door middel van projecten met een maatschappelijke meerwaarde

Mentorproject Time 2 Shine

“Elke jongere verdient een toekomst”

Het mentorproject is bedoeld voor jongeren van 12-27 jaar, die om wat voor reden dan ook, de benodigde ondersteuning niet kunnen krijgen. Zij hebben een vraag, die over van alles kan gaan. Bijvoorbeeld: schoolkeuze, beroepskeuze, bijbaan, werk of een dak boven hun hoofd.

ik zoek jou word mijn mentor
ik zoek jou word mijn mentor jongeren

Hoe werkt het mentorproject?

Jongeren doen vrijwillig mee. Ze melden elkaar aan of worden aangemeld via organisaties binnen ons netwerk, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, Leerplein, Sociaal Wijkteam en de Reclassering.

Wij zijn geen hulpverleners, maar koppelen een jongere aan een vaste mentor. Dit is een vrijwilliger die wekelijks tijd vrijmaakt voor de jongere. Stap voor stap bouwen zij een vertrouwensband op, waardoor het mogelijk wordt om over vertrouwelijke zaken te praten. Bedrijf & Samenleving is op de achtergrond aanwezig voor vragen, als dat nodig is.

Wat is het doel van het mentorproject?

Een mentor ondersteunt een jongere (mentee) met zaken waarbij hij of zij hulp nodig heeft. Het doel is om jongeren economische zelfstandigheid en perspectief te geven voor de toekomst. Want iedere jongere verdient een kans op een mooie toekomst!

Specifieke doelgroepen

Naast mentorproject Time2Shine, leveren we maatwerk voor onze mentorprojecten met een specifieke doelgroep:
Wijkaanpak Schalkwijk voor jongeren in Schalkwijk, Statushouders en Zwerfjongeren.

Mentorproject Jongeren

campagne-mentorproject-1024x1021

Wie zijn de mentoren?


Mentoren zijn vrijwilligers, die grotendeels uit ons bedrijvennetwerk komen, of zich spontaan aanmelden. Een mentor is iemand, die zich kan inleven in een jongere en hem of haar wil helpen. Of zoals Desiree het zegt: “Een hart en gezond verstand, meer heb je niet nodig!”

 

De juiste match
Het allerbelangrijkste is om de juiste match te vinden. En dat is precies waar we bij Bedrijf & Samenleving goed in zijn. Met zorg kiezen we een mentor die bij de jongere past. Daarom is het ook belangrijk dat we voldoende mentoren achter de hand hebben, want iedere mentor heeft zijn wensen en mogelijkheden.

Hoe gaat het daarna?
Iedereen is vrij om zelf in te vullen, hoe de ondersteuning er precies uitziet. Wij zien veel mentoren met hun mentee praten tijdens een wandeling. Sommige jongeren vinden het makkelijker om al lopend hun verhaal te doen. Naarmate de vertrouwensband groeit, komt er ruimte voor meer spontaniteit.

Hoelang duurt het traject?
Gedurende 1,5 jaar maakt de mentor wekelijks tijd vrij om zijn/haar mentee te ondersteunen. Soms hebben zij tussentijds nog contact via app of een belletje. Dat bepalen zij samen, iedere situatie is anders. Als er veel speelt in het leven van de jongere, kan het tijdelijk nodig zijn om wat vaker contact te hebben.

Slechte én goede momenten delen
De mentor is er niet alleen voor als het niet goed gaat met de mentee. Stapsgewijs krijgen ze een vertrouwensband en delen ze zowel diepe dalen als hoogtepunten. Zoals het behalen van het diploma of het vinden van een langgekoesterde baan.

Ondersteuning door Bedrijf & Samenleving
Mentoren hoeven het niet alleen te doen. Zo regelen wij de verplichte VOG-verklaring en krijgt iedere mentor een voorbereidende mentortraining bij Bedrijf & Samenleving. Ook geven wij verdere ondersteuning, als dat nodig is.

“De mentortraining van 2 avonden is verplicht en vooral ook nuttig. Mentoren hebben er echt iets aan.
Op ontspannen, maar intensieve wijze bereiden zij zich voor op hun mentorschap.”

Desiree Terwee

Onder de naam Time2Shine voert Bedrijf & Samenleving voor verschillende groepen jongeren het mentorproject uit:

  • Time2Shine Jongeren

  • Time2Shine Kids

  • Time2Shine Zwerfjongeren

  • Time2Shine Wijkaanpak Schalkwijk

Bedrijf & Samenleving neemt deel aan de volgende programma’s vanuit de fondsen:

  • Kansfonds: Geloof in eigen kunnen, een meerjarig project voor dak- en thuisloze jongeren en is geselecteerd voor het programma “alle jongeren een thuis”
  • Oranje Fonds: driejarig programma, Meer kansen voor jongeren.
  • Gemeente Haarlem: Wijkaanpak Schalkwijk, Dak- en thuisloze jongeren en voor jongeren die voortijdig de school dreigen te verlaten. 

Winnaar Appeltje van Oranje 2020

Ons mentorproject Time2Shine is succesvol in het helpen van jongeren om richting aan hun leven te geven. Dat is niet onopgemerkt gebleven. We zijn er supertrots op dat het Oranje Fonds ons mentorproject heeft uitgeroepen als winnaar van het Appeltje van Oranje 2020.

Prijsuitreiking door de koning
Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een succesvol sociaal initiatief. Koning Willem Alexander kwam naar Haarlem om ons de prijs persoonlijk te overhandigen. Hij nam de tijd om met ons over het project te praten. Ook sprak hij 4 deelnemende jongeren en hun mentoren over hun aanpak en persoonlijke resultaten. Het winnen van het Appeltje van Oranje is een stukje extra erkenning.

De mentortraining door Parel Trainingen
De focus ligt vooral op communicatie, houding en gedrag. Met oefeningen worden situaties nagebootst, die in de praktijk kunnen voorkomen. Er worden handvatten en tips gegeven over hoe je als mentor je mentee het beste kunt ondersteunen en tegelijkertijd jezelf in acht blijft nemen.

Terugkom-avonden voor wie dat wil
Regelmatig organiseren wij vrijwillige terugkom-avonden met een lezing of intervisie voor mentoren, die daar behoefte aan hebben. Het zijn graag bezochte avonden, want het is leuk om te horen hoe het bij anderen gaat. Mentoren delen hun verhalen en doen weer nieuwe inspiratie op.

Mentorproject Kids

Het mentorproject Kids is voor leerlingen uit groep 7/8, waarover de leerkracht zich zorgen maakt of de leerling het wel gaat redden op het voortgezet onderwijs. De overstap maken naar een nieuwe school is niet voor alle leerlingen even makkelijk. Kinderen zitten soms met vragen, waar hun ouders ook niet altijd antwoord op hebben.

voor-folder-kids-2019

Wie zijn de mentoren?

Mentoren zijn vrijwilligers, die grotendeels uit ons bedrijvennetwerk komen. Soms melden zij zich spontaan aan, nadat ze onze oproep voor mentoren op een billboard in Haarlem of advertentie in de krant hebben gezien. Een mentor is iemand, die zich kan inleven in een kind en hem of haar wil helpen.

Wat is het doel van het mentorproject Kids?
De mentor begeleidt de leerling in de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Na verloop van tijd kan deze weer op eigen kracht verder.

De mentor ondersteunt een kind bij het maken en plannen van huiswerk. Dat gebeurt altijd bij het gezin thuis. Af en toe is ondersteuning bij bepaalde vakken nodig. Als mentor Kids gaat het echt om vaardigheden aanleren zoals structuur, sociale contacten, weerbaarheid en schoolkeuze.

Bedrijf & Samenleving zorgt voor een passende match. Een enkele keer gaat de zorg verder en regelen we een fiets om mee naar school te gaan of een computer om huiswerk op te maken. Alles is erop gericht om de mentee de overstap naar het voortgezet onderwijs vol zelfvertrouwen te laten nemen. Ook daarna blijft de mentor nog betrokken bij de mentee.

Hoe werkt het mentorproject Kids?
Kinderen doen vrijwillig mee en worden vaak aangemeld via school of de ouders. Wij zijn geen hulpverleners, maar koppelen een kind aan een vaste mentor. Dit is een vrijwilliger die wekelijks tijd vrijmaakt voor zijn/haar mentee.

Ze bouwen een band op, waardoor de mentor de leerling kan helpen. Bedrijf & Samenleving is op de achtergrond aanwezig voor vragen, als dat nodig is.

De juiste match
Het allerbelangrijkste is om de juiste match te vinden. En dat is precies waar we bij Bedrijf & Samenleving goed in zijn. Met zorg kiezen we een mentor die bij de jongere past. Daarom is het ook belangrijk dat we voldoende mentoren achter de hand hebben, want iedere mentor heeft zijn wensen en mogelijkheden.

Hoelang duurt het traject?
Gedurende 1,5 jaar maakt de mentor wekelijks tijd vrij om zijn/haar mentee te ondersteunen.

Hoelang duurt het traject?
Gedurende 1,5 jaar maakt de mentor wekelijks tijd vrij om zijn/haar mentee te ondersteunen.

Ondersteuning door Bedrijf & Samenleving
Mentoren hoeven het niet alleen te doen. Zo regelen wij de verplichte VOG-verklaring en krijgt iedere mentor een voorbereidende mentortraining bij Bedrijf & Samenleving. Ook geven wij verdere ondersteuning, als dat nodig is.

De mentortraining door Parel Trainingen
De focus ligt vooral op communicatie, houding en gedrag. Met oefeningen worden situaties nagebootst, die in de praktijk kunnen voorkomen. Er worden handvatten en tips gegeven over hoe je als mentor je mentee het beste kunt ondersteunen en tegelijkertijd jezelf in acht blijft nemen.

Terugkom-avonden voor wie dat wil
Regelmatig organiseren wij vrijwillige terugkom-avonden met een lezing of intervisie voor mentoren, die daar behoefte aan hebben. Het zijn graag bezochte avonden, want het is leuk om te horen hoe het bij anderen gaat. Mentoren delen hun verhalen en doen weer nieuwe inspiratie op.