MVO/MBO

MVO/MBO

 • MBO-platform
  MBO-platform Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken is organisatieplatform voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Haarlem en omstreken en daarmee intermediair tussen het bedrijfsleven en samenleving. ( Dit platform vormt de basis om deze brugfunctie te kunnen vervullen). MBO Platform / Platvorm voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is er om elkaar te Lees Meer
 • Waarom MBO
  Waarom MBO Waarom MBO – Maatschappelijk Betrokken Ondernemen? Het besef dat er diverse grote maatschappelijke opgaven liggen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit leidt ertoe dat ook bedrijven en allerlei organisaties zich steeds meer verbinden aan MVO-doelen. Dit doen zij vanuit zowel maatschappelijk engagement, het zicht op commerciële kansen, maar ook omdat het een Lees Meer
 • Sponsorpakketten
  Sponsorpakketten en tegen prestatie Sociaal partner vanaf € 2500,- De te bieden tegenprestatie bestaat uit: U bent lid van het Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Wij bieden uw bedrijf ondersteuning bij visieontwikkeling rond MBO Wij organiseren 3 MBO bijeenkomsten per jaar, Maatschappelijk ontbijt, De Beursvloer en een partnerbijeenkomst Wij organiseren voor u een MBO teambuilding voor Lees Meer
 • Deelnemers MBO platform
  Deelnemers MBO platform Dit zijn onze sponsoren en deelnemers Sociaal Partners Sociaal Supporters Sympathisanten Netwerkpartners
 • Wat is SROI
  Wat is Social Return on Investment – SROI? SROI – Social Return on Investment (Nederlands: social rendement) is de aanduiding die in brede zin wordt gebruikt voor de maatschappelijke meerwaarde die met genomen of te nemen maatregelen wordt bereikt, zoals betere naleving van grondrechten en beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, en versterking sociale cohesie en Lees Meer
 • Maatschappelijk ontbijt
  Maatschappelijk Ontbijt Jaarlijks organiseert Bedrijf & Samenleving het Maatschappelijk Ontbijt. Op dit netwerkevenement nemen we bedrijven en sponsoren mee in wat we het jaar daarvoor met onze projecten hebben bereikt. We zetten onze sponsoren in het zonnetje, maar ook andere, in MBO geïnteresseerde bedrijven, heten wij van harte welkom. Tijdens het Maatschappelijk Ontbijt inspireren bedrijven Lees Meer

Volg ons