Bedrijf en samenleving

Bedrijf en samenleving

 • Over ons
  Bedrijf & Samenleving Haarlem Iets doen voor een ander, daar word je zelf blij van Bedrijf & Samenleving brengt mensen samen, die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zouden kennen. Dat doen we door het organiseren van maatschappelijke projecten, waar de deelnemers elkaar ontmoeten en ondersteunen. Zo leren we elkaars werelden beter kennen en Lees Meer
 • Team
  Ons team Marijke AukemaDirecteur B&S Desiree TerweeProject-medewerker B&S Mentorprojecten & Gilde Gezel Petra JenzProject-medewerker B&S Beursvloer en Werknemers-vrijwilligersdagen Hilly de jongProject-medewerker B&S Kidsproject Kim AukemaPR/Communicatie
 • Bestuur
  Bestuur Bestuur Bedrijf en Samenleving Haarlem. Inzage van leden van het bestuur. Het bestuur controleert op de uitvoering van haar taken. Voorzitter           Dhr. Bloemers Lid van de Raad van Commissarissen / Supervisory Board Member Imbema Vicevoorzitter   Dhr. R. Klasen Dir Global Communications & Brand, Benelux Teva                       Secretaris           Dhr. Vogelaar Vogelaar Advocatuur Penningmeester Dhr. A. Hoenderdos AA  Partner Lees Meer
 • Anbi status
  ANBI status & verslagen Naam: Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken RSIN: 81.55.65.227 : Kamer van koophandel Contactgegevens: Bedrijf&Samenleving Haarlem en Omstreken Freddie Oversteegenstraat 315, 2033 MV Haarlemmobiel:  06-14594052e-mail: marijke@bedrijfensamenleving.nl Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid B&SHO volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid B&SHO volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening. https://bedrijfensamenleving.nl/wp-content/uploads/2021/07/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol.pdf Doelstelling Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken Lees Meer
 • Jaarverslag 2020
 • AVG
   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Bedrijf & Samenleving vindt het belangrijk om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat de privacy van een ieder gewaarborgd is. In deze privacyverklaring leggen we graag uit hoe we dat doen. Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken, gevestigd aan Freddie Oversteegenstraat 315, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals Lees Meer
 • Gedragscode
  AVG Gedragscode vrijwillig mentor Afspraken met de mentor Een veilige werkomgeving
 • Gedragscode vrijwillig mentor
  Gedragscode vrijwillig mentoren, hierna te noemen, vrijwilliger Grenzen in het contact tussen een vrijwillige en de mentee zijn niet eenvoudig en eenduidig te bepalen. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een andere deelnemer wil niet worden aangeraakt. Het is moeilijk om hiervoor exacte grenzen te bepalen en af te spreken die Lees Meer