Samenleving verbindt bedrijven en de samenleving door middel van projecten met een maatschappelijke meerwaarde

Werknemers vrijwilligersdagen

Wij helpen bedrijven met MBO

Werknemers zetten zich tijdens werktijd als vrijwilliger in en beleven een onvergetelijke dag.
Dit bevordert de teamgeest en geeft een goed gevoel.

“Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) wordt door bedrijven steeds belangrijker gevonden. Heel begrijpelijk, want de maatschappij dat zijn wij allemaal. Draag als bedrijf ook je steentje bij. Wij helpen daar graag bij en zoeken een goed doel dat bij jullie bedrijf en wensen past.”

Werknemers vrijwilligers dagen

Vrijwilligerswerk in Haarlem en omgeving

Bedrijf & Samenleving Haarlem inspireert werkgevers én werknemers door zich tijdens vrijwilligersdagen lokaal in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Door mee te doen, help je mensen die het nodig hebben. Iets goeds doen voor een ander, geeft een goed gevoel.

Maak het verschil

Maatschappelijke organisaties hebben hulp nodig op gebieden, waar het hen ontbreekt aan expertise, mensen en/of middelen. Wij verbinden bedrijven en organisaties niet alleen, maar helpen ook met het organiseren en uitvoeren van de vrijwilligersdagen.

Voor wie?

We zijn er voor ieder bedrijf, groot of klein, dat maatschappelijk betrokken wil ondernemen.

‘Bedrijf & Samenleving brengt ons in contact met verschillende goede doelen die passen bij ons bedrijf’

Een werknemersvrijwilligersdag is een win-winsituatie
voor alle partijen

Door een vrijwilligersdag en professionele begeleiding vanuit Bedrijf & Samenleving haal je er voor alle partijen het maximale rendement uit en creëert daarmee een win-winsituatie én een bijdrage aan de (lokale) samenleving! Wat is de toegevoegde waarde en voor wie?

Voordelen voor de werkgever

 • Wensen kunnen in vervulling gaan 
 • Mooie ontmoetingen zorgen ervoor dat 2 werelden samenkomen  
 • Verbinding met bedrijven en daarmee mogelijkheden tot structurele samenwerking  
 • Netwerk uitbreiden in Haarlem & omgeving  
 • Stimuleert en ontwikkelt het sociale ondernemerschap 

Voordelen voor de maatschappelijke organisatie

 • Wensen kunnen in vervulling gaan 
 • Mooie ontmoetingen zorgen ervoor dat 2 werelden samenkomen  
 • Verbinding met bedrijven en daarmee mogelijkheden tot structurele samenwerking  
 • Netwerk uitbreiden in Haarlem & omgeving  
 • Stimuleert en ontwikkelt het sociale ondernemerschap 

Bijdrage aan de samenleving

 • Bijdrage aan een socialere (lokale) samenleving
 • Interactie zorgt voor meer begrip
 • Geeft zingeving en een goed gevoel
 • Initiatieven tot samenwerken werken inspirerend
 • Goed voorbeeld voor anderen
 • Bedrijven en maatschappelijke organisaties maken samen het verschil voor Haarlem en omgeving

Maximaal rendement

Bedrijf & Samenleving verzorgt de professionele coördinatie van het hele project en neemt daarmee voor beide partijen veel werk uit handen. Zo wordt een maximaal rendement behaald en een zinvolle bijdrage geleverd aan de (lokale) samenleving!
Samen komen we verder.

Vrijwilligerswerk als teambuilding

Vrijwilligerswerk verbindt mensen

Veel bedrijven vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te ondernemen en kiezen voor een werknemersvrijwilligersdag.
Op deze dag(en) mogen werknemers (onder werktijd) vrijwilligerswerk doen. Het werk wordt in kleine of grotere groepen werknemers gedaan. Eenmalig of jaarlijks terugkerend.

Een onvergetelijke dag

Er kan gekozen worden uit verschillende goede doelen, zoals klussen op de kinderboerderij of dagjes uit organiseren voor kinderen en ouderen. Op die dag zet je iemand die het hard nodig heeft in het zonnetje of je knapt iets op waar heel veel mensen blij van worden. Je maakt écht het verschil, daarom heeft dit zoveel toegevoegde waarde.

Werknemers vrijwilligers dagen

Kennis delen

Je kan ook je expertise delen. In een of meer sessies denken medewerkers mee over problemen, waarbij ze door hun frisse blik vaak tot verrassende oplossingen komen. Samen brainstormen en issues oplossen, is goed voor de onderlinge verhoudingen. Teambuilding dus.

activiteiten-bedrijf-en-samenleving

Wat heeft jouw team nodig?

Bedrijf & Samenleving faciliteert deze vrijwilligersdagen en houdt daarbij rekening met de teamdoelen binnen de organisatie. De teams die meegedaan hebben, zijn allemaal enthousiast:

““Nu we een paar dagen samen hebben geklust, kijk ik op een andere manier naar mijn collega’s. We begrijpen elkaar ook beter.””

We krijgen van Bedrijf & Samenleving ondersteuning tijdens de dagen zelf, waardoor de activiteiten perfect verlopen.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Wij helpen bedrijven met MBO

Om zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen van bedrijven die maatschappelijk betrokken willen ondernemen én aan de behoeften van maatschappelijke organisatie, volgen wij de volgende werkwijze:

Werknemers vrijwilligers dagen

Samenwerking

Kennismaking
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bespreken we alle wensen en mogelijkheden. Denk daarbij aan: welke doelgroep past er bij jullie bedrijfscultuur, soort activiteiten, beschikbaar budget etc.

Ons voorstel
Na dit gesprek sturen wij een voorstel, gebaseerd op jullie wensen en de vraag van de maatschappelijke organisaties waarmee we samenwerken.

Kosten & Sponsoring
B & S vraagt een bijdrage in de organisatiekosten. Deze is afhankelijk van de grootte en aard van het project. Dit kan op basis van uurtarief of een eenmalige fee, we maken graag een offerte op maat. Mocht uw bedrijf kiezen voor een partner-sponsoring dan is een werknemersvrijwilligersdag hier een onderdeel van.

Social Return On Investment (SROI)
Heeft uw bedrijf een SROI-verplichting? Dan kunnen deze vrijwilligersdagen hiervoor ingezet worden. We geven u graag meer informatie hierover.

Draaiboek
Na jullie akkoord op ons voorstel, gaan we aan de slag met het voorbereiden en organiseren van de dag. Wij stellen een draaiboek op, begeleiden de dag van begin tot eind en zorgen dat alle benodigde materialen, catering etc. aanwezig zijn.

Activiteitenaanbod

In overleg bieden we de werknemers van bedrijven de keuze uit verschillende vrijwilligerswerkzaamheden. Teams kunnen variëren van min 10 tot max 30 collega’s (afhankelijk van de activiteit).

Er kan gekozen worden uit:

 • Een uitje, lekker samen erop uit
 • Klussen
 • Kennis delen
 • Een gezellige dag of dagdeel


Bij alle activiteiten gaan we ervan uit dat er een bijdrage geleverd wordt aan mens, maatschappij en/of natuur. Er kan gekozen worden om iets voor of met de doelgroep te doen of een combinatie van beide.

Dagprogramma en projecten

De duur van een vrijwilligersdag kan variëren van een (halve) dag tot meerdere dagen. Ook kan dit gecombineerd worden met een vergadering. Specifieke wensen overleggen wij graag.

Project-voorbeelden
Er zijn talloze mogelijkheden voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Bedrijf & Samenleving helpt bij het organiseren en uitvoeren van deze projecten.

Een greep uit gerealiseerde projecten:

 • Een lokaal bouwbedrijf voert diverse klussen uit voor een stichting, waardoor de doelgroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) beter de werkzaamheden kan uitvoeren. 
 • Een financieel bedrijf vergadert in de ochtend op een vergaderlocaties van een maatschappelijke organisatie (maakt hierbij ook gebruik van hun catering, die opgezet is als zinvolle dagbesteding) en helpt in de middag bij het realiseren van een jaarlijks familiefeest.  
 • Een lokale serviceclub organiseert een benefietavond en haalt geld op voor activiteiten met en voor rolstoel gebonden kinderen.  
 • Een ICT-bedrijf geeft een gastles aan kansarme kinderen en neemt ze dezelfde dag nog mee naar een pretpark.
 • Een zakelijke dienstverlener helpt bij het begeleiden van een sportdag voor probleemjongeren. 

Meerdaags-programma:
Een farmaceut geeft medewerkers jaarlijks de mogelijkheid zich als team op te geven voor activiteiten bij maatschappelijke organisaties. Zoals een uitje naar het museum met ouderen, opknappen van dierenhokken van een kinderboerderij waar mensen met beperking werken of op schoolreis met kinderen uit achterstandswijken.

Succesverhalen

We werken samen met allerlei bedrijven uit Haarlem en omgeving zoals MSD, Dura Vermeer en Huybens.
Lees meer over deze projecten.

Huybens

Huybens Haarlem Al deze mooie foto’s zijn gemaakt door VWC/In the Picture. Huybens helpt de zorgboerderij Bouwbedrijf Huybens vindt het belangrijk om lokaal iets terug te doen voor de maatschappij. Daarnaast organiseren ze jaarlijks teambuilding events voor hun personeel. Bedrijf & Samenleving combineerde deze twee aspecten in een prachtig project. Metamorfose op de zorgboerderij Bouwbedrijf…

Handen uit de Mouwen

Handen uit de Mouwen Bedrijf & Samenleving faciliteert het jaarlijkse ‘Handen uit de Mouwenproject’ bij MSD en houdt daarbij rekening met de teamdoelen binnen de organisatie. De teams die meegedaan hebben, zijn allemaal enthousiast: “Nu we een paar dagen samen hebben geklust, kijk ik op een andere manier naar mijn collega’s. We begrijpen elkaar ook…

Petra

Petra Jenz, projectleider Werknemersvrijwilligersdagen: “Werknemersvrijwilligersdagen hebben impact en halen het beste in iedereen boven!” “Wat bereiken we veel als ieder bedrijf al haar werknemers (minimaal) één dag per jaar vrijwilligerswerk laat doen. Het is een geweldige ervaring en haalt het beste in iedereen boven. Zo verbinden we met elkaar uiteenlopende werelden en we leren elkaar…