ICT ADVIES JURIDISCH, FISCAAL en FINANCIEEL – ADVIES MARKETING, PR, COMMUNICATIE, HR en EDUCATIE – ADVIESORGANISATORISCH – ADVIES

Stichting Het is Netwerken Manieren om in contact te komen met niet uitkeringsgerechtigden die wel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
Dagbesteding het Zorgpaard. Wij zijn een startende dagbesteding die graag meer informatie willen over cliënten werven,WMO aanvragen en materialen voor in de dagbesteding.
Stichting Koerdisch Huis Haarlem ondersteuning van onze stichting op diverse gebieden
Stichting Lotus College/SMAAK wij willen graag ondersteuning om meer te kunnen doen met social media en onze website.
Praktijkcollege de Schakel Activiteiten, passend bij onze doelgroep (leerlingen met een licht verstandelijke beperking).
We zijn op zoek naar (groeps-)stage activiteiten voor onze leerlingen.
Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland Ondersteuning bij ontwikkelen wijkcampagnes voor werven vrijwilligers en deelnemer
ShareLocal hulp bij verkleinen van de kloof tussen rijk en arm door Haarlemmers en Haarlemse bedrijven te motiveren om welzijn, welvaart, kennis en kansen te delen met stadsgenoten.
Maatjes GGZ (onderdeel van RIBW K/AM). Advertentieruimte  voor de werving van vrijwilligers.
Basisschool De Talenten Voor de basisschool is het fijn als er bedrijven zijn die een gastles kunnen geven (thema gericht waar het bedrijf zich in specialiseert)
Buddies [HandicapNL] ondersteuning bij pr, marketing stuk, gastsprekers of bedrijfsbezoek
Nova College My Talent (mbo niveau 1 & 2)  advies aan studenten bv financieel of juridische zaken om verder te ontplooien.
Stoomgemaal Halfweg Meer naamsbekendheid
Humanitas Zuid-Kennemerland extra ondersteuning
Fonds Urgente Noden hulp bij opzetten Social Media kanalen om bekendheid in zorgland in eigen Regio en bij hulpaanvragers te kunnen vergroten.
Kenter Jeugdhulp Spullen,ondersteuning, werk, opleiding voor jongeren tussen 16 t/m 22 jaar
Hospice Haarlem interieur style specialist tbv nieuwbouw/verbouwplannen
In the Picture fotograferen van oa ‘vrijwilligersprojecten’
Stichting Stadsgarage nieuwe website
Stichting Bretels EHBO/BHV cursus
Kinderuniversiteit Haarlem Voor onze leerlingen zijn wij altijd op zoek naar nieuwe lessen op zondag in vakgebieden waar een praktische les mogelijk is.
Stichting Het is Netwerken Manieren om in contact te komen met niet uitkeringsgerechtigden die wel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
Oma’s Soep Afzetmartk voor Oma’s Soep, b.v. binnen bedrijfkantines
Stichting Koerdisch Huis Haarlem Ons vrijwilligersteam heeft ondersteuning nodig om onze verder te ontwikkelen en bij bewoners in Haarlem.
Stichting Koinonia De Stichting is een activiteiten en horeca gelegenheid waar eenzame mensen kunnen samenkomen.
Ons Tweede thuis  bedrijven die het leuk vinden om mee te denken voor het stukje PR.
Stichting Posthuis Zaanenpark N.a.v. afgebrande locatie hulp nodig voor nieuwe organisatie mbt digitale communicatie
Creatieve Muggen (burgerinitiatief) Hoe kunnen wij meer initiatiefnemers / ondernemers bereiken die advies nodig hebben bij het opzetten en/of de uitvoering van hun activiteiten?
Dagbesteding het Zorgpaard. Wij zijn een startende dagbesteding die graag meer informatie willen over cliënten werven,WMO aanvragen en materialen voor in de dagbesteding.
Haarlem Food Future Maak jij met gemak op basis van onze boekhouding de “balans” en “staat van baten en lasten” voor het standaardformulier publicatieplicht

ANBI?

Kinderuniversiteit Haarlem Wegens mogelijk verzelfstandiging komend jaar, kan juridisch/fiscaal/financieel advies nuttig zijn voor ons.
Stichting Koerdisch Huis Haarlem De bevordering van de bewustwording – en integratieproces in de Nederlandse samenleving en het bevorderen van  onderlinge betrekkingen, solidariteit en wederzijdse hulpverlening .
Ons vrijwilligersteam heeft ondersteuning nodig om onze verder te ontwikkelen en bij bewoners in Haarlem.
Rasom Haarlem financiële advisering.
Stichting Stadsgarage hulp bij de realisatie van het actieprogramma om Impact Ondernemers in Haarlem en Kennemerland te ondersteunen
Rasom Haarlem ondersteuning van onze activiteiten oa financiële advisering.
Stichting Posthuis Zaanenpark N.a.v. afgebrande locatie hulp nodig voor nieuwe organisatie mbt advies bij de koopovereenkomst/nieuwe statuten
Handboogschiet vereniging Brederode advies bij sponsoring
Stitching Stories advies om pop-up winkel te starten
Hospice Haarlem leuke activiteit en/of feest of voor vrijwilligers
Stichting Koerdisch Huis Haarlem Ons vrijwilligersteam heeft ondersteuning nodig om de stichting verder te ontwikkelen en ondersteuning bij bewoners in Haarlem.
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Stichting SportSupport Kennemerland
Stichting Koerdisch Huis Haarlem De bevordering van de bewustwording – en integratieproces in de Nederlandse samenleving en het bevorderen van  onderlinge betrekkingen, solidariteit en wederzijdse hulpverlening .
Ons vrijwilligersteam heeft ondersteuning nodig om onze verder te ontwikkelen en bij bewoners in Haarlem.
Stichting MooiZooi Automatisering.  Wij willen graag een netwerk aanleggen en een nieuw kassasysteem implementeren.  Hulp bij uitzoeken van online boekingssysteem en evtl aanleggen hiervan
Stichting Leergeld